Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Opbrengst Vastenactie Liempde

12-04-2021

Een hoge opbrengst van de jaarlijkse Vastenactie in Liempde

In de afgelopen vastentijd, ook wel genoemd de veertigdagentijd, vond er in heel Nederland de jaarlijkse Vastenactie plaats. Dat was ook zo in onze parochie én dus ook in Liempde. Dit jaar was er een hogere opbrengst dan verleden jaar namelijk € 653,27. Fantastisch.

De opbrengst van de actie met als thema ‘Werken aan je toekomst’, bracht ongeveer € 50,-- meer op als verleden jaar. In de bussen in de kerk en de Ontmoeten ontvingen we circa € 450,-- en in de extra bus bij de Coop € ongeveer € 200,--. We zijn er erg bij mee. Daarbij komen nog de bedragen die rechtstreeks via de bank zijn overgemaakt.

Wat kunnen we zoal doen met dit geld!
- Boeken kopen voor een hele klas: € 24,-- per klas;
- een ‘Terug-naar-school-pakket’; een schooluniform, boeken en schooltas: € 40,--;
- een volledige beroepsopleiding: € 160,--;
- een startpakket ‘Opstarten groentewinkel’: € 360,--.

Je kunt dus veel voor elkaar krijgen met bovengenoemd bedrag. Nogmaals dank daarvoor. En vooral dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan het welslagen van deze actie. Fijn dat jullie daartoe weer bereid waren.

Mocht u nog een bijdrage willen geven dan kan dat. 
Maak een bedrag over naar Vastenactie IBAN: INGB 000 000 5850. 
Dank voor uw giften.