Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Inzegening Mariagrot Liempde

17-05-2022

Op vrijdagavond 20 mei wordt de Mariagrot in de kloostertuin door pastoor Geertjan ingezegend

Op vrijdag 20 mei a.s. wordt de gerenoveerde Mariagrot in de compleet vernieuwde kloostertuin door pastoor Geertjan van Rossem ingezegend. Deze gebeurtenis vindt om 18.30 uur plaats in het park zelf. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

In die kloostertuin bevindt zich ook de Mariagrot die al in de negentiende eeuw (1887) is opgericht. Deze is in de afgelopen meerdere keren opgeknapt. Dit gebeurde voor het laatst in mei 2008. Toen werd de grot door pastoor Van der Sluis ingezegend.

In het kader van het kloostertuinproject heeft de Heilig Hartparochie de Mariagrot geadopteerd, zowel financieel als voor wat betreft het onderhoud. In de afgelopen maanden hebben dan ook veel vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Liempde de werkzaamheden aan, bij en om de grot aangepakt. De heer Jan Verhoeven schilderde de beelden opnieuw: minutieus en schitterend. Door alle inzet ligt de grot er weer prachtig bij. Hiervoor onze complimenten en onze oprechte dank voor alle inzet en hulp. 

Het bestuur heeft gemeend ook nu weer de grot te willen inzegenen. Dit laten we samenvallen met een activiteit van De Zonnebloem, een charitatieve organisatie die opkomt voor zieken en ouderen; natuurlijk ook een van onze doelgroepen. 

Deze inzegening vindt op vrijdag 20 mei a.s. om 18.30 uur plaats. Vanzelfsprekend bij de Mariagrot in de kloostertuin. Graag nodigt het bestuur u uit om hierbij aanwezig te zijn en na afloop nog even na te praten. We vertrouwen erop u op die vrijdagavond te mogen begroeten. 


De Mariagrot in de kloostertuin van Liempde tijdens de heropening op zaterdag 14 mei jl.
Doneer

Oktober = Mariamaand

Ook in oktober een extra bloemetje voor Maria

advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Dorpsstraat 36
5298 CB Liempde

T. 0411 - 67 22 15
F. NL14 RABO 01 28 79 23 29
E. info@heilighartparochie.nl