Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Vrijwilligersdag in teken archeologie

24-09-2022

Vrijwilligersdag van Liempde in het teken van de archeologische vondsten in Liempde

Op zaterdag 24 september was weer de jaarlijkse bedankmiddag voor alle vrijwilligers die zich dagelijks, wekelijks of maandelijks inzetten voor allerhande taken en klussen binnen de geloofsgemeenschap Liempde van de Heilig Hartparochie. Er was een ruime aanmelding van ongeveer zestig personen en de zaal in de Serenade was goed gevuld. Het thema van deze middag waren de archeologische vondsten in Liempde die in de afgelopen jaren gevonden, vlak vóór en na corona werden gevonden. Dit in het kader van een groot archeologisch project.    

Nadat de voorzitter van de Contactgroep Liempde, Johan Onland, alle aanwezigen had verwelkomd, dankte pastoor Geertjan van Rossem alle aanwezigen hartelijk voor hun inzet voor de parochie. ‘Zonder vrijwilligers geen parochie’, zei hij, ‘want alleen kan een priester helemaal niks’. 
Daarna stelde Johan Onland de archeoloog Johan Verspay, tevens een van onze vrijwilligers, voor. Deze verzorgde samen met Arnold van den Broek, ook een vrijwilliger, deze middag. Van tevoren had elke gast al een kopje koffie gehad met een lekkere muffin. De bijeenkomst was dit keer in zaal de Serenade omdat we niet in ons ‘eigen huis’, de Kloosterhof, wegens personeelsgebrek terecht konden.

Johan Verspay gaf een boeiende inleiding aan de hand van prima verzorgde dia’s en leuke filmpjes. Hij schetste op hoofdlijnen maar ook erg duidelijk de ontstaansgeschiedenis van de kern Liempde door de tientallen eeuwen heen. ‘De kern zelf is uiteindelijk ontstaan door samenvoeging van een aantal gehuchten die er al veel eerder waren. De bouw van een schuurkerk, waarvan de contouren voor de voormalige pastorie zijn aangegeven, bepaalde mede de vorming van de huidige kern’, aldus Johan.

In zijn verhaal werd hij ondersteund door Arnold van den Broek. Samen vertelden ze vervolgens het verhaal van de archeologische putten die in het hele dorp en daarbuiten zijn gegraven en waaraan veel vrijwilligers en amateurarcheologen hebben meegewerkt. Mede op basis van deze ‘putten’, de vondsten daaruit, maar ook door andere opgravingen in onder meer de pastorie- en de kloostertuin, kan redelijk in beeld worden gebracht wie en hoe er in vergane tijden op onze plek het mooie Liempde naast de autoweg A2 heeft gewoond. ‘Het was een waardevol traject dat binnenkort nog een vervolg krijgt…’, aldus Johan Verspay.

De lezing werd door een pauze onderbroken waarin alle gasten iets te drinken kregen aangeboden. Op het einde van de presentatie konden de aanwezigen in kleine groepen de gevonden spullen bekijken die keurig waren uitgestald. Uitleg werd gegeven en waarderende opmerkingen werden aan het adres van de leiders van de ‘schatgravers’ toebedeeld.

Na een korte onderbreking werd door Johan Onland het duo ‘Two of us’ gepresenteerd. Dit bestaat uit Jos Vervoort en Adrie van Osch. Met hun prachtige achtergrondmuziek van de Beatles, de Monkees, Hermans’ Hermits, Simon & Garfunkel en heel veel andere artiesten vormden zij het decor voor een gezellige middag vol met ontmoeting. En dat was ook de bedoeling, elkaar op een andere wijze ontmoeten dan in de vaste ‘rol’, buurten en samen genieten. Zo kunnen de vrijwilligers er weer een jaar tegenaan.

Op het einde verscheen de ‘frietkar’ en kon elke vrijwilliger zijn of haar buikje zo veel eten als ze zelf wilden. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Sommigen gingen wel vier keer en dat mocht want het was onbeperkt eten geblazen…

De middag is weer zeer geslaagd en de vrijwilligers gingen voldaan en tevreden naar huis. Een dik woord van dank aan de organisatoren van deze middag, een werkgroepje vanuit de contactgroep. Prima gedaan Annie, Riet en Johan en tot volgend jaar maar weer. KLIK op deze link en bekijk een foto-impressie van deze middag of ga naar fotoalbums.

Meer informatie:


Er waren veel vrijwilligers aanwezig en die genoten van een boeiend en leerzaam programma