Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 17 september

17-09-2017

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat
Vanwege de zomermaanden worden de openingstijden van het parochiesecretariaat aangepast. De hele maand juli en augustus zijn wij bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Liturgische kalender
Zaterdag 16 september HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren. Woensdag 20 september HH. Andreas Kim Taegõn, priester, en Paulus Chõng Hasang en gezellen, martelaren. Donderdag 21 september H. Matteüs, apostel en evangelist.

● Informatieavond Lourdesbedevaart 20 september a.s.
Deze informatieavond is voor degenen die zich hebben aangemeld om mee te gaan op bedevaart naar Lourdes. Deze is dus op woensdag 20 september in het Pastoraal Centrum en begint om 19.30 uur.

● Vredesweek bijeenkomst op 22 september 
Dit jaar wordt de vredesweek-bijeenkomst gehouden op vrijdag 22 september in gemeenschapshuis De Walnoot, aanvang 19.00 uur. Mensen vanuit verschillende religieuze en niet-religieuze achtergronden ontmoeten elkaar rond een presentatie, een viering en een lezing. Alles staat dit jaar in het teken van kinderen.
Ieder is welkom en De Walnoot is open vanaf 18.30 uur.

● Aanbidding allerheiligste
Vanaf heden is er iedere vrijdag, na de viering van de heilige mis van 09.00 uur, gelegenheid tot aanbidding van het allerheiligste. Deze aanbidding is in de Sint-Petrusbasiliek.

● H. Vormsel
Op donderdag 28 sept is er in Liempde een informatie avond over het vormsel voor komend schooljaar. Deze is voor alle leerlingen die in groep 8 zitten en hun ouders bedoeld.
Maar ook leerlingen die elders buiten Liempde in het basisonderwijs zitten zijn welkom. De aanvang is om 19.00 uur in de aula van basisschool De Oversteek.

● Parochiebijdragen
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29