Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 10 december

10-12-2017

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via (0411) 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Tweede zondag van de Advent
Dit weekend is de tweede zondag van de Advent.

● Liturgische kalender
Woensdag 13 december H. Lucia, maagd en martelares. Donderdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar.

● Bisschoppelijke adventsactie
Duizenden mensen in Nederland zetten zich belangeloos in voor hun medemensen elders in de wereld. Zij voelen zich geroepen om in actie te komen. De Adventsactie geeft deze vrijwilligers een steuntje in de rug: kleinschalig, doordacht en toegewijd, onder het motto: groot denken, klein doen. Dit jaar komt de Adventsactie ten goede van Malawi.

● Herbergviering
Op vrijdag 8 december is er na een verbouwing van Molenweide tot Wereldhuis weer een Herbergviering in de kapel van het Wereldhuis (Achterbergstraat 18). Het thema is “Dromen en Verwachten”. De viering begint om 19.00 uur. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten.  

● Bezinningsmoment bij iconen 
Op zaterdag 9 december wordt er aan de hand van 10 iconen een bezinningsmoment gehouden in het Pastoraal Centrum als voorbereiding op de Advent en Kerstmis. Er worden korte meditatieve inleidingen gegeven bij de tien iconen waarna er gelegenheid is voor persoonlijke overweging en gebed in de stilte.  Er is tevens de mogelijkheid voor een persoonlijke biecht en na afloop is er in de St.-Petrusbasiliek “Aanbidding van het Allerheiligste”. De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. De aanbidding in de basiliek begint om 15.00 uur. Eindtijd 16.00 uur. Aanmelding vooraf is zeer gewenst. Via het secretariaat telefoonnummer 09.00 tot 12.00 uur: 0411 - 67 22 15, per email info@heilighartparochie.nl of bij Pastoor Jacques Grubben.

● Kribbeproject
“Ik had honger en gij hebt Mij te eten geven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht...” (Mt. 25) 
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 mannen, vrouwen en kinderen; Nederlander of buitenlander, opgevangen worden. Hier vinden zij een plek waar ze opgevangen worden zolang het nodig is en een familie waar zij deel van uitmaken, een plaats aan tafel en iedere dag ondersteuning op hun weg naar een betere toekomst. Als parochie hebben wij het kribbeproject opgezet om deze mensen te helpen.
In de kerken van onze parochie staan kribbetjes waar u eten, schoonmaakmiddelen, kleding en geld in kunt leggen voor de armen die het Huis Laetitia steunt. Met uw hulp doet u goeds voor de armen en voor uw hart. Dank u wel!

● Jaarlijks Kerstconcert Projectkoor
Op woensdag 13 december vindt in de Sint-Petrusbasiliek het jaarlijks kerstconcert plaats van het Projectkoor. De aanvang van het concert is om 20.00 uur.

● Parochiebijdragen
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29