Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 31 december

31-12-2017

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Op Nieuwjaarsdag is het parochiesecretariaat gesloten. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Liturgische kalender
Zondag 31 december: Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. Maandag 1 januari 2018: Heilige Maria, Moeder van God. Dinsdag 2 januari HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bissch. en kerkl.

● Kribbeproject
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 mannen, vrouwen en kinderen; Nederlander of buitenlander, opgevangen worden. Hier vinden zij een plek waar ze opgevangen worden zolang het nodig is en een familie waar zij deel van uitmaken, een plaats aan tafel en iedere dag ondersteuning op hun weg naar een betere toekomst. Als parochie hebben wij het kribbeproject opgezet om deze mensen te helpen.
In de kerken van onze parochie staan kribbetjes waar u eten, schoonmaakmiddelen, kleding en geld in kunt leggen voor de armen die het Huis Laetitia steunt. Met uw hulp doet u goeds voor de armen en voor uw hart. Dank u wel!

● Parochieviering op zondag 14 januari in de Sint-Petrusbasiliek
Op zondag 14 januari is de gezamenlijke viering van alle parochianen in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel. In de kerkdorpen Esch, Lennisheuvel en Liempde vervallen op die zondag alle vieringen. Wilt u hier rekening mee houden bij het opgeven van een misintentie. Deze kunnen in een kerkdorp worden verplaats óf  in de gezamenlijke viering in Boxtel worden afgelezen.

● Parochiebijdragen
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29