Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 4 maart

04-03-2018

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Liturgische kalender
Er zijn geen gedachtenissen.

● Koffiedrinken en inzegening 'De Ontmoeting'

Op zondag 4 maart a.s. is na de Hoogmis de ingebruikname en inzegening van het nieuwe contactpunt voor Liempde: 'De Ontmoeting'. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Na de koffie en enkele toespraken in Dienstencentrum De Kloosterhof aan de Kloosterhof 7 te Liempde, zal pastoor Jacques Grubben rond 11.00 uur 'De Ontmoeting' inzegenen. Daarna kunt u een kijkje nemen in deze nieuwe ontmoetingsruimte van de Sint Jans Onthoofdingskerk die vanaf 1 februari jl. al in gebruik is genomen.

● Vormselviering Heilig Hartparochie

Op zondag 11 maart a.s. vindt de Vormselviering plaats voor alle kinderen uit de Heilig Hartparochie in de Sint-Petrusbasiliek. De viering begint om 10.30 uur.

● Stille Omgang

In de nacht van 17-18 maart a.s. trekt de Stille Omgang door de straten van Amsterdam. U kunt zich hiervoor opgeven bij Koos van der Zande in Esch, telefoon 0411 – 60 20 09.

● Vastenactie
Dit jaar is als vastenactieproject gekozen Malawi in Afrika met name de stad Mbala. Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: geen schoon water, geen riolering, geen elektriciteit en slechte wegen. De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria werken al enkele jaren met als doel de invloed van HIV/Aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg èn door mensen te helpen door in hun levensonderhoud te voorzien. De komende weken vindt u op de pagina van de kerkberichten meer info over dit project.

● Parochiebijdragen
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29