Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 3 juni

03-06-2018

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Liturgische kalender
Dinsdag 5 juni HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren; vrijdag 8 juni Heilig Hart van Jezus.

● Meimaand = Mariamaand
Evenals voorgaande jaren houden we op de dinsdagen in de meimaand weer een kapellentocht langs de kapellen van de kerkdorpen van de Heilig Hartparochie.
  • Dinsdag 1 mei naar de Annakapel op de Roond
  • Dinsdag 8 mei naar de Sint-Jozefkapel in Lennisheuvel
  • Dinsdag 15 mei naar de Mariakapel op de Essche Heikant
  • Dinsdag 22 mei naar de O.L. Vrouw van Beauraingkapel in Liempde
  • Dinsdag 29 mei een afsluitende gebedsmoment in de kapel Maria Koningin van de Vrede bij de voormalige Heilig Hartkerk
  • Een extra gebedsviering is er nog op Hemelvaartsdag 10 mei om 15.30 uur in de kapel van Maria Koningin van de Vrede.
De Mariavieringen op de dinsdagen beginnen om 14.30 uur. Degenen die graag fietsen, verzamelen zich om 13.45 uur op de binnenplaats bij de Hartslag (oude Heilig Hartkerk). De overigen kunnen op eigen gelegenheid of met de auto, de betreffende kapel bezoeken. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen!

● Herbestemming pastorie en toekomst van De Opgang op 6 juni
Informatieavond in 'de Es' op woensdag 6 juni a.s. aanvang 19.30 uur. Er is nu duidelijkheid over de herbestemming van de pastorie en 'de Opgang' in Esch. Daarom nodigt het bestuur van de Heilig Hartparochie u graag uit om u daarover persoonlijk te informeren, op woensdag 6 juni in a.s. in Dorpshuis de Es. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 20.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. Alle parochianen zijn van harte welkom! Uw vragen beantwoorden we graag.

● Herbergviering; oecumenische viering van woord en gebed
Op vrijdag 1 juni a.s. is er weer een Herbergviering in de kapel het Wereldhuis in Boxtel. Leden van de voorbereidingsgroep gaan voor in de viering waarin verhalen uit de Schrift centraal staan. Er wordt gebeden, gezongen en gemediteerd in de sfeer van Taizé. Het thema van de viering is: "De kracht van de Geest" De viering van Woord en gebed begint om 19.00 uur en iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid samen koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

● Parochiebijdragen
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29