Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 12 augustus

12-08-2018

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat in de vakantieperiode
Het parochiesecretariaat is de maanden juli en augustus bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 11 augustus H. Clara, maagd. Dinsdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar. Woensdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming.

● Feest Maria Tenhemelopneming
Als voorbereiding op het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus a.s. wordt er van dinsdag 7 tot en met woensdag 15 augustus elke middag om 12.30 uur een rozenhoedje gebeden in de Mariakapel aan de Heikant in Esch. U bent van harte welkom.

● Orgelconcert
Op zaterdag 11 augustus wordt er in de Sint-Petrusbasiliek door Niels de Klerk, student Fontys Conservatorium Tilburg, een orgelconcert gegeven. De aanvang is om 14.00 uur en de toegang is gratis.

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29