Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 25 november

25-11-2018

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 24 november HH. Andreas Dung-Lac, priester en gezellen, martelaren. Zondag 25 november Christus, Koning van het heelal. Vrijdag 30 november H. Andreas, apostel.

● Maria Iconen meditatie
In aanloop naar Kerstmis en Pasen vinden er 6 bijeenkomsten plaats waarin twee religieuze iconen over het leven van Maria centraal staan. Het eerste bezinningsmoment was op zaterdag 6 oktober en begon met een viering in de basiliek om 10.00 uur. Aansluitend waren er in het Pastoraal Centrum twee meditatiemomenten.  De andere data zijn zaterdag 3 november en 8 december 2018 en zaterdag 5 januari, 2 februari en 9 maart 2019. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie. 

● Gezinsviering in de Sint-Petrusbasiliek
Zaterdag 24 november is er om 19.00 uur een Gezinsviering in de Sint-Petrusbasiliek. Het thema is Christus Koning. De werkgroep nodigt alle kinderen uit om met een kroontje op of verkleed als prins(es) naar de kerk te komen. Na afloop is er een samenzijn op de pastorie met koffie, thee en ranja. Van harte uitgenodigd allemaal!

● Sint-Cecilia (feesten)
Rond deze tijd vieren verschillende koren uit onze parochie hun jaarlijks Ceciliafeest. We maken van de gelegenheid gebruik om al onze koren van harte te bedanken voor hun grote inzet voor onze parochie. Wij wensen hen een fijn Ceciliafeest toe.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
  • Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
  • Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
  • Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
  • Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29