Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 6 januari

06-01-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zondag 6 januari Openbaring des Heren.

● Kribkesroute in Liempde
De Kribkesroute in Liempde was dit jaar ook weer een groot succes. Velen bezochten tijdens de kerstdagen de mooie kerk van Liempde en tijdens de middagopenstelling de kerststal in de kerk. In het kerkportaal is de kerststal nog tot en met het weekend (Driekoningen) te bewonderen. Dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur. Ook in de andere kerken van de parochies waren en zijn nog de kerststallen te bezichtigen.
Dank aan alle parochievrijwilligers, de koren en muzikanten die allen hebben bijgedragen om ook dit keer de kerstvieringen mede te verzorgen. 

● Zondag 13 januari: Nieuwjaarsviering en afscheid Jacques Grubben
Op zondag 13 januari is om 10.30 uur een gezamenlijke Nieuwjaarsviering voor alle kerkdorpen in de Sint-Petrusbasiliek. Op deze zondag vervallen alle zondagsmissen in de kerkdorpen en ook de Stille Mis van 09.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek. 
In die viering nemen we ook afscheid van onze pastoor Jacques Grubben. Na afloop is er een informeel samenzijn in de kerkomgang voor een kopje koffie of thee en om Jacques de hand te schudden. 

● Kribbeproject
“Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht…” (Mt.25).
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 mannen, vrouwen en kinderen; Nederlander of buitenlander, opgevangen worden. Hier vinden zij een plek waar ze opgevangen worden zolang het nodig is en een familie waar ze deel van uitmaken, een plaats aan tafel en iedere dag ondersteuning op hun weg naar een betere toekomst. Als parochie hebben wij het kribbeproject opgezet om deze mensen te helpen. In de kribbe die in alle kerken van onze parochie staat kunt u houdbare voedselwaren, schoonmaakmiddelen etc. leggen voor de armen. Alles is welkom; echter kleding is er ruim voldoende. Met uw hulp doet u goed voor de armen en voor uw hart. U kunt ook een bijdrage deponeren in de bus achter in de kerk. Overmaken aan de Stichting Associazione Comunita Papa kan ook via bankrekening nummer NL80 RABO 0162 1758 25. Dank u wel.

● Maria Iconen meditatie
In aanloop naar Kerstmis en Pasen vinden er 6 bijeenkomsten plaats waarin twee religieuze iconen over het leven van Maria centraal staan. Het eerste bezinningsmoment was op zaterdag 6 oktober en begon met een viering in de basiliek om 10.00 uur. Aansluitend waren er in het Pastoraal Centrum twee meditatiemomenten. De andere data waren zaterdag 3 november en 8 december 2018 en zijn zaterdag 5 januari, 2 februari en 9 maart 2019. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                       RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29