Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 17 februari

17-02-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Vrijdag 22 februari Cathedra van de heilige apostel Petrus.

● Kribbeproject
“Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht…” (Mt.25).
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 mannen, vrouwen en kinderen; Nederlander of buitenlander, opgevangen worden. Hier vinden zij een plek waar ze opgevangen worden zolang het nodig is en een familie waar ze deel van uitmaken, een plaats aan tafel en iedere dag ondersteuning op hun weg naar een betere toekomst. Als parochie hebben wij het kribbeproject opgezet om deze mensen te helpen. In de kribbe die in alle kerken van onze parochie staat kunt u houdbare voedselwaren, schoonmaakmiddelen etc. leggen voor de armen. Alles is welkom; echter kleding is er ruim voldoende. Met uw hulp doet u goed voor de armen en voor uw hart. U kunt ook een bijdrage deponeren in de bus achter in de kerk. Overmaken aan de Stichting Associazione Comunita Papa kan ook via bankrekening nummer NL80 RABO 0162 1758 25. Dank u wel.

● Maria Iconen meditatie
In aanloop naar Kerstmis en Pasen vinden er 6 bijeenkomsten plaats waarin twee religieuze iconen over het leven van Maria centraal staan. Het eerste bezinningsmoment was op zaterdag 6 oktober en begon met een viering in de basiliek om 10.00 uur. Aansluitend waren er in het Pastoraal Centrum twee meditatiemomenten. De andere data waren zaterdag 3 november, 8 december 2018, zaterdag 5 januari en zaterdag 2 februari en de laatste datum is 9 maart 2019. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie. 

● Installatie pastoor Geertjan van Rossem
Op zondag 17 februari a.s. vindt de installatie van onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel door Mgr. Gerard de Korte plaats. Hierdoor vervallen in de kerkdorpen de missen op die zondag en de Stille Mis van 09.00 uur in Boxtel. Wilt u hier met het opgeven van een misintentie alvast rekening mee houden. Reeds opgegeven misintenties worden gelezen in de zondagsmissen van 24 februari a.s.

● Herbergviering
Op vrijdag 22 februari  a.s. wordt er een oecumenische Herbergviering gehouden in de kapel van het Wereldhuis in Boxtel. Leden van de voorbereidingsgroep gaan voor in de oecumenische viering waarin verhalen uit de Heilige Schrift centraal staan. Er wordt gebeden, gezongen en gemediteerd in de sfeer van Taizé. Het thema van de viering is een uitspraak van Augustinus "Zoals wij zijn, zijn de tijden" De viering van Woord en gebed begint om 19.00 uur en iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid samen koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29


Pastoor Geertjan van Rossem