Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 7 april

07-04-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Er zijn geen gedachtenissen.

● Kribbeproject
“Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht…” (Mt.25).
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 mannen, vrouwen en kinderen; Nederlander of buitenlander, opgevangen worden. Hier vinden zij een plek waar ze opgevangen worden zolang het nodig is en een familie waar ze deel van uitmaken, een plaats aan tafel en iedere dag ondersteuning op hun weg naar een betere toekomst. Als parochie hebben wij het kribbeproject opgezet om deze mensen te helpen. In de kribbe die in alle kerken van onze parochie staat kunt u houdbare voedselwaren, schoonmaakmiddelen etc. leggen voor de armen. Alles is welkom; echter kleding is er ruim voldoende. Met uw hulp doet u goed voor de armen en voor uw hart. U kunt ook een bijdrage deponeren in de bus achter in de kerk. Overmaken aan de Stichting Associazione Comunita Papa kan ook via bankrekening nummer NL80 RABO 0162 1758 25. 
Namens diaken Flesia danken wij de parochianen hartelijk voor de steun voor het kribbeproject in de kerken.

● Inloopavond Bijbellezingen
Met ingang van maandag 11 maart a.s. is er elke maandag een inloopuurtje op het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Gezinsviering
Op zaterdag 6 april is er om 19.00 uur een gezinsviering in de Sint-Willibrorduskerk in Esch. Het kinderkoor van de HHP verzorgt de gezangen. Het thema is: 'Laat Gods liefde groeien...' Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting voor jong en oud met koffie, thee en ranja.

● Uitnodiging Vastenmaaltijd
Dit jaar vindt de “Vastenmaaltijd” plaats op donderdag 11 april in de Sint Theresiakerk en in de Uitwijk, Lennisheuvel 50 in Lennisheuvel gemeente Boxtel. U bent welkom tussen 17.30 en 18.00 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 20.00 uur.

● Bisschoppelijke vastenactie
Het thema van de Vastenactie 2019 is “Water verandert alles”.
Stichting El Arbol is sinds 1997 actief in Nicaragua. De missie van deze stichting is “het verbeteren van de leef-en woonomgeving van mensen en dieren door de economische en maatschappelijke positie van kansarme vrouwen en kinderen en Nicaragua te versterken”. Er is gekozen om het vormgeven van een “Botanische schooltuin” te ondersteunen.

● Lourdesbedevaarten
De Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch gaat 29 mei met de bus naar Lourdes. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Het vliegtuig van 31 mei is volgeboekt maar de mensen kunnen zich nog inschrijven voor de vliegreis van 6 tot en met 11 september. U kunt zich aanmelden bij het Bisdom ‘s-Hertogenbosch bij mevrouw Hoekman of mevrouw Caiffa. Zie ook de informatie in de Nieuwsrubriek elders op deze website.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29