Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 12 mei

12-05-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Dinsdag 14 mei H. Mattias, apostel.

● Inloopavond Bijbellezingen
Met ingang van maandag 11 maart a.s. is er elke maandag een inloopuurtje op het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek voortaan op vrijdagmorgen geopend
Vanaf vrijdag 3 mei a.s. is, voorlopig gedurende de maanden mei en juni 2019, de Sint-Petrusbasiliek op vrijdagochtend voor het publiek geopend. De openingstijden zijn van 08.00 – 12.00 uur. Om 09.00 uur is er steeds een H. Mis; vooraf kunt u al terecht om te bidden. In uren na de viering kunt u op uw gemak de basiliek bezoeken, een kaarsje aansteken en wellicht een gebed uitspreken. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. Openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Meimaand Maria-maand 
Evenals voorgaande jaren houden we weer de kapellentocht langs de kerkdorpen van onze Heilig Hartparochie. We beginnen dinsdag 7 mei in de Annakapel op de Roond, dinsdag 14 mei St.-Jozefkapel Lennisheuvel, dinsdag 21 mei kapel van O.L. Vrouw van Beauraing in Liempde, dinsdag 28 mei Mariakapel Esch. Donderdag 30 mei sluiten we af met een extra gebedsdienst in de Kapel Maria Koningin van de Vrede in Boxtel. De gebedsdiensten beginnen om 14.30 uur. Met de fiets vertrekken we om 13.45 uur vanaf de binnenplaats voormalige Heilig Hartkerk. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan. Iedereen is van harte welkom.

● Lourdesbedevaarten
De Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch gaat 29 mei met de bus naar Lourdes. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Het vliegtuig van 31 mei is volgeboekt maar de mensen kunnen zich nog inschrijven voor de vliegreis van 6 tot en met 11 september. U kunt zich aanmelden bij het Bisdom ‘s-Hertogenbosch bij mevrouw Hoekman of mevrouw Caiffa. Zie ook de informatie in de Nieuwsrubriek elders op deze website.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29