Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 16 juni

16-06-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag is het secretariaat gesloten.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
16 juni Heilige Drie-eenheid. 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.

● Inloopavond Bijbellezingen
Met ingang van maandag 11 maart a.s. is er elke maandag een inloopuurtje op het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek voortaan op vrijdagmorgen geopend
Vanaf vrijdag 3 mei a.s. is, voorlopig gedurende de maanden mei en juni 2019, de Sint-Petrusbasiliek op vrijdagochtend voor het publiek geopend. De openingstijden zijn van 08.00 – 12.00 uur. Om 09.00 uur is er steeds een H. Mis; vooraf kunt u al terecht om te bidden. In uren na de viering kunt u op uw gemak de basiliek bezoeken, een kaarsje aansteken en wellicht een gebed uitspreken. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. Openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Zondagmorgenviering in Boxtel
Tijdens de vakantieperiode in de maanden juli en augustus komt de viering van 09.00 uur op de zondagmorgen te vervallen.

● Bloedprocessie
Zondag 16 juni is er na de Heilige Bloedprocessie een slotplechtigheid om 16.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek (bij slecht weer om 15.30 uur).

● Installatie pastoor Jacques Grubben
De installatie van pastoor Jacques Grubben vindt plaats tijdens de plechtige Eucharistieviering van het jaarlijks parochiefeest van de parochie Heilige Drie-eenheid op zondag 16 juni 2019 om 11.00 uur in de Lourdeskerk, Hatertseweg 113 te Nijmegen.

● Verrijzeniskoor
Het Verrijzeniskoor is op zoek naar één of meer tenoren maar ook andere stemmen zijn van harte welkom! Het koor oefent op maandagavonden van 18.30 tot 20.00 uur. Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij de dirigent Harrie Termeer.

● Themaconcert
Zaterdag 22 juni is er in de basiliek om 14.00 uur een concert “Rondom Mathieu Dijker”, door studenten van de Nederlandse Beiaardschool uit Amersfoort. Orgel en beiaard. Toegang is gratis; vrijwillige bijdrage na afloop.

● Expositie de Witte Karavaan
150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika.
Van 15 juni tot en met 18 augustus 2019 organiseert MUBO een expositie over de geschiedenis van 150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met beide religieuze missiecongregaties. 
De expositie vertelt de geschiedenis en het veelkleurige leven van de Witte Zusters en Witte Paters is Afrika en Nederland aan de hand van voorwerpen, beeldmateriaal en archiefmateriaal.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29


Doe mee met de actie 'SamenLoop voor Hoop' in Esch....