Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 30 juni

30-06-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 29 juni H.H. Petrus en Paulus, apostelen en woensdag 3 juli H. Tomas, apostel.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek voortaan op vrijdagmorgen geopend
Vanaf vrijdag 3 mei a.s. is, voorlopig gedurende de maanden mei en juni 2019, de Sint-Petrusbasiliek op vrijdagochtend voor het publiek geopend. De openingstijden zijn van 08.00 – 12.00 uur. Om 09.00 uur is er steeds een H. Mis; vooraf kunt u al terecht om te bidden. In uren na de viering kunt u op uw gemak de basiliek bezoeken, een kaarsje aansteken en wellicht een gebed uitspreken. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. Openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Zondagmorgenviering in Boxtel
Tijdens de vakantieperiode in de maanden juli en augustus komt de viering van 09.00 uur op de zondagmorgen te vervallen.

● Afscheid kapelaan Geoffrey de Jong
Op zondag 30 juni neemt kapelaan Geoffrey de Jong afscheid van de Heilig Hartparochie. Dit in verband met zijn benoeming in Beek en Donk, gemeente Laarbeek per 1 juli a.s. Zijn laatste H. Mis in dienst van onze parochie wordt in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde, 'zijn' kerk, gehouden. Aanvang 09.30 uur
Na de dienst is er gelegenheid onze kapelaan persoonlijk de hand te schudden. Van 10.45 tot 12.00 uur is het daartoe open huis in dienstencentrum De Kloosterhof. U bent daarbij van harte welkom.

● Bezoek Basiliek
Op vrijdag 27 juni is er een dagbedevaart in de Sint-Petrusbasiliek voor een besloten groep vanuit een parochie uit Leiden

● Verrijzeniskoor
Het Verrijzeniskoor is op zoek naar één of meer tenoren maar ook andere stemmen zijn van harte welkom! Het koor oefent op maandagavonden van 18.30 tot 20.00 uur. Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij de dirigent Harrie Termeer.

● Expositie de Witte Karavaan
150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika. Van 15 juni tot en met 18 augustus 2019 organiseert MUBO een expositie over de geschiedenis van 150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met beide religieuze missiecongregaties. De expositie vertelt de geschiedenis en het veelkleurige leven van de Witte Zusters en Witte Paters is Afrika en Nederland aan de hand van voorwerpen, beeldmateriaal en archiefmateriaal.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29