Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 15 september

15-09-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 14 september Kruisverheffing. Maandag 16 september HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren. Vrijdag 20 september HH. Andreas Kim Taegõn, priester en Paulus Chõng Hasang en gezellen, martelaren.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Inloopconcert voor orgel en harmonium
Op zaterdag 14 september wordt om 16.00 uur een concert gegeven in de Sint-Petrusbasiliek met medewerking van Tommy van Doorn. Vrijwillige bijdrage na afloop.

● Herbergviering
Op vrijdag 13 september wordt er een oecumenische Herbergviering gehouden in de kapel van het Wereldhuis in Boxtel.
Leden van de voorbereidingsgroep gaan voor in de oecumenische viering waarin verhalen uit de Schrift centraal staan. Er wordt gebeden, gezongen en gemediteerd in de sfeer van Taizé.
Het thema van de viering is een uitspraak van Augustinus “Bij God alleen vind ik rust”. De viering van Woord en gebed begint om 19.00 uur en iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid samen koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
Ook in de maanden september en oktober is de Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29