Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 17 november

17-11-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Donderdag 21 november, Opdracht van de H. Maagd Maria. Vrijdag 22 november, H. Cecilia maagd en martelares.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Praise avond
Op zaterdag 16 november a.s. is er een Praise avond met de Upside Down Praiseband In de Serenade, Oude Dijk te Liempde. De zaal gaat om 19.30 uur open. Toegang is gratis.

● Sint-Cecilia
Rond deze tijd vieren verschillende koren uit onze parochie hun jaarlijks Sint-Ceciliafeest. We maken van de gelegenheid gebruik om al onze koren van harte te bedanken voor hun grote inzet voor onze parochie. Wij wensen hen een fijn Ceciliafeest toe.

● Nationale Jongerencollecte
Dit weekend vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats. De opbrengst komt ten goede van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen want dankzij uw gift en inzet voor de jongerencollecte zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende generatie.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29