Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 1 december

01-12-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 30 november H. Andreas, apostel. Maandag 3 december H. Franciscus Xaverius, priester. Vrijdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar.

● Eerste zondag van de Advent
Dit weekend, op de eerste zondag van de Advent, begint een nieuw liturgisch jaar, het A-jaar.

● Bisschoppelijke Adventsactie 
De periode van 4 weken vóór kerstmis noemen we de Advent. In de Advent bereiden we ons voor op kerstmis. Tevens wordt er aandacht besteed aan de Bisschoppelijke Adventsactie. Bij deze actie kun je kiezen uit 4 projecten. De 4 kerken in onze parochie hebben gekozen voor het project "Aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador". Meer informatie hierover kunt u de komende weken lezen in Brabants Centrum op de pagina van de kerkberichten en tijdens de vieringen in de kerk. Zie verder ook het artikel op deze website.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintenties Kerstmis en Oud en Nieuw
Wij doen een vriendelijk maar zeer dringend beroep op u om ons zo spoedig mogelijk de misintenties voor de kerstdagen en de jaarwisseling op te geven, zodat ze tijdig en correct verwerkt kunnen worden. Voor publicatie in Brabants Centrum dienen deze uiterlijk op zondag 8 december, maar liever al eerder bij het parochiesecretariaat binnen te zijn. Speciale enveloppen om missen op te geven voor Kerstmis liggen achter in de kerk. Deze kunt u invullen, het bedrag van € 12,- voor de misintentie insluiten en deponeren in de brievenbus van het pastoraal centrum, Duinendaal 2.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29