Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 2 februari

02-02-2020

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zondag 2 februari Opdracht van de Heer. Woensdag 5 februari H. Agatha, maagd en martelares. Donderdag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren.

● Blasiuszegen
Op maandag 3 februari wordt na afloop van de eucharistieviering de Blasiuszegen toegediend. Dit gebeurt door pastoor Geertjan van Rossem in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. De viering zelf begint zoals altijd om 09.00 uur. 
Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de katholieke kerk wordt in veel parochies op 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven. Dat doen we dus ook in onze parochie in de basiliek. Bij een Blasiuszegen houdt de priester twee - tijdens Maria Lichtmis gewijde - kaarsen kruiselings voor iemands keel. Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken: 
Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'). Blasius is ook de beschermheilige van de stad Dubrovnik waar hij bekend staat als Sveti Vlaho. U bent van harte voor de eucharistieviering van 09.00 uur uitgenodigd en vooral ook om na die viering de Blasiuszegen te ontvangen.

● Herbergviering; oecumenische viering van woord en gebed.
Op vrijdag 7 februari a.s. wordt er een oecumenische herbergviering gehouden in de kapel van het Wereldhuis in Boxtel. Leden van de voorbereidingsgroep gaan voor in de oecumenische viering waarin verhalen uit de Schrift centraal staan. Er wordt gebeden, gezongen en gemediteerd in de sfeer van Taizé. Het thema van de viering is “De Stad van God”, naar aanleiding van één van de geschriften van Augustinus; de kerkvader uit de 5e eeuw na Christus. De viering van Woord en Gebed begint om 19.00 uur en iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid samen koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

● Concert
Op zaterdag 1 februari a.s. is er om 16.00 uur een concert in de Sint-Petrusbasiliek met vocaal ensemble The Gents onder leiding van Tommy van Doorn en Annemiek van der Ven: denkend aan Holland. De toegangsprijs is € 15,-. Kinderen t/m 16 jaar zijn gratis. Student – CJP € 10,-. Reserveren is aanbevolen en kan via reserveren@klassiekindekerken.nl.

● Alphacursus in Boxtel
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op de Alphacursus in Boxtel. De data van de avonden van de Alphacursus zijn: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 16/4, kort weekend 7/8 maart. Alle avonden vinden plaats op het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2 te Boxtel.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29