Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

kerkbericht

Berichten week 20 juni

20-06-2021

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden of tijdens onvoorziene omstandigheden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Coronatijd en het secretariaat
Het secretariaat van de Heilig Hartparochie is elke dag voor u geopend tussen 09.00 en 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Wij verzoeken u echter vriendelijk doch dringend gedurende de corona lockdown het secretariaat telefonisch te benaderen onder telefoonnummer 0411 - 67 22 15. Mocht u onverhoopt toch op het secretariaat moeten zijn dan verzoeken wij u de RIVM-maatregelen, de anderhalve meter afstand echt in acht te nemen. Voor uw en onze gezondheid. Hartelijk dank voor uw begrip.
.
● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je veel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf begin juni zenden we voortaan ook de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. 

● Liturgische kalender
Maandag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling, Donderdag 24 juni: Geboorte van H. Johannes de Doper, Vrijdag 25 juni: H. Adalbert, diaken.

● Corona en de HHP

Meer en bijna alle nieuws over de coronacrisis en hoe de parochie ermee omgaat vindt u in het speciale hoofdstuk: "Corona en de HHP'. Deze vindt u in de linker kolom. Vanaf nu gelden de volgende aantallen bezoekers:

● In de basiliek van In Boxtel

    zonder gezinnen: 100 zitplaatsen

    met uitvaarten: 100 zitplaatsen

    mét uitvaart met gezinnen iets meer 

● In de kerk van Esch

    zonder gezinnen: 65 zitplaatsen

    met uitvaarten: 65 zitplaatsen

    mét uitvaart met gezinnen iets meer 

● In de kerk van Lennisheuvel

    zonder gezinnen: 35 zitplaatsen

    met uitvaarten: 35 zitplaatsen

    mét uitvaart met gezinnen iets meer 

● In de kerk van Liempde

    zonder gezinnen: 65 zitplaatsen

    met uitvaarten: 65 zitplaatsen

    mét uitvaart met gezinnen iets meer 


● Aangepast protocol vieringen parochiekerken

- Met ingang van 5 juni 2021 mogen per viering weer meer bezoekers worden ontvangen: 15 procent van de reguliere zitplaatsen én op anderhalve meter afstand. Dit geldt ook voor uitvaarten.  

- Dit is voor alle kerkdorpen verschillend, zie hierboven de richtaantallen.

- Er wordt een registratiesysteem van de kerkbezoekers bijgehouden ten behoeve van contact- en bronnenonderzoek.

- Bij binnenkomst en verlaten van de kerk moet verplicht een neus-en mondkapje op.

- Op uw zitplaats en tijdens het ter communie gaan mag dit af. 

- Volg de verplichte looprichtingen in de kerken: door het middenpad naar voren en de zijpaden naar achteren.

- In de viering mag u niet hardop zingen, wel zacht, en moet u hoesten in uw elleboog.

- Verder blijven alle (vuist)regels i.v.m. corona van kracht: 1,5 m afstand houden, geef geen handen, ontsmet uw handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan, ga op een gestickerde plaats zitten, volg de aanwijzingen van de gastvrouwen en –heren en… blijf thuis als u hoest, verkouden bent of andere ziekteverschijnselen heeft.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'Corona en de HHP' onder de knop in de linker kolom.

● Bijbelinloopuurtje gaat na de zomervakantie weer van start

Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende maanden door. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen. Het Bijbelinloopuurtje in de Sint-Petrusbasiliek start weer na de zomervakantie. 

● Kerken en kapellen zijn extra geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-17.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

●  Alphacursus Online in Boxtel
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die nu ook online wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In elf online, interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt en voor je kan betekenen. Elke avond begint met een gezellig moment om even met elkaar te kletsen en elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. Hierna luisteren deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal: “Is er meer?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat”, “Hoe kun je geloven in deze tijd?” Daarna praten we hierover door in kleine groepen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.30 tot 21.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 17 en 24 juni. Voor meer informatie bel: 0411 - 67 22 15. 

● Vakantieregeling
In de maanden juli en augustus vervalt in de St. Petrusbasiliek de viering op zondagochtend om 09.00 uur. Gelieve met het opgeven van misintenties hier rekening mee te houden. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29