Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Europese ontmoeting jongeren ...

01-01-2017

Taizé in Riga

Van 28 december tot en met 1 januari vierden, inclusief een grote groep vrijwilligers, ongeveer 16.000 jongeren uit met name Europa maar ook van elders met de Broeders van Taizé, het geloof met elkaar. Een jaarlijks terugkerend en bemoedigend gebeuren dat een uitnodiging is aan de wereld... om hetzelfde te doen.

De Oecumenische gemeenschap van de broeders van Taizé is in 1942 gesticht door broeder Roger met de bedoeling eenheid en gemeenschap tot stand te brengen tussen de verschillende christelijke kerken en gemeenschappen die er wereldwijd bestaan. Tegen deze achtergrond wordt er ieder jaar in de laatste week een Europese ontmoeting georganiseerd in een van de grote steden van Europa. Vijf dagen komen jongeren bijeen om samen met elkaar te zingen, te bidden en te luisteren en om God en elkaar te ontmoeten... Voor meer informatie zie op deze website het hoofdstuk 'Diaconie', 'Taizé, a place to be'.

Iedere keer raakt het mij weer hoe open en toegankelijk de jongeren zijn om zo met elkaar op weg te zijn in een 'pelgrimage van vertrouwen'. En wie dat ziet en meemaakt beseft maar al te goed dat de Kerk leeft als een vitaal lichaam van Christus en laat zich raken door het vuur van de heilige Geest.

Aan het begin van het nieuwe jaar werden wij in de grote uitwisseling van het 'landenfeest' waarin de verschillende groepen zich feestelijk en muzikaal presenteren maar ook in de heilige Mis op de dag zelf, uitgenodigd om de eenheid tussen de christenen samen gestalte te geven en voor te leven. Met andere woorden: begin samen met de persoon van Jezus Christus die ons met elkaar verbindt, in plaats van louter en alleen je te richten op de verschillen die er 'nog' bestaan... In deze zin wens ik u allen, een voorspoedig Nieuwjaar toe!

Meer informatie:


Een deel van de Nederlandse groep die met de VNB op weg was...