Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Afscheid van kapelaan Geoffrey de Jong

11-06-2019

Op zondag 30 juni staat de parochie stil bij het vertrek van kapelaan Geoffrey de Jong

Op zondag 30 juni a.s. neemt de parochie afscheid van kapelaan Geoffrey de Jong. Deze afscheidsviering vindt plaats in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde en begint op 09.30 uur. In Liempde omdat deze geloofsgemeenschap binnen de taakverdeling in het bijzonder aan Geoffrey was toebedeeld. De viering begint dus om 09.30 uur en is met Gilde-eer. Na afloop is er een afscheidsreceptie in dienstencentrum Kloosterhof. Deze begint om 10.45 uur en duurt tot 12.00 uur. Hiervoor zijn alle parochianen uitgenodigd.  

Per 1 juli 2019 is kapelaan Geoffrey de Jong  als kapelaan in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk in de gemeente Laarbeek benoemd. Deze herbenoeming en veel andere gebeuren door bisschop De Korte als gevolg van het verhuizen van enkele pastoors binnen het bisdom, pastoors die met emeritaat gaan en/of op een andere wijze hun priesterschap gaan invullen. Tot einde juni gaan alle werkzaamheden van Geoffrey gewoon door. Op zondag 30 juni a.s. is dan zijn afscheid en meteen ook zijn laatste ‘werkdag’.

De plechtige eucharistieviering in de Sint Jans Onthoofdingkerk begint om 09.30 uur. Deze is met gilde-eer, mede omdat Geoffrey van het Gilde Antonius Abt van Liempde gildeheer is. Met groot eerbetoon zal dit gilde acte de présence geven. Als alles goed gaat zullen ook de vlaggen in de toren wapperen als dank voor alle inzet voor alle parochianen en in het bijzonder die van Liempde.

De gezangen worden door een ‘gemengd’ gezelschap zangers en zangeressen verzorgd. Er wordt gewerkt aan een feestelijke samenzang van koren en mensen die regulier de H. Missen op zondagen in Liempde opluisteren. In de komende weken zullen we zien hoe dit uitpakt…

Na de viering in de kerk is er een afscheidsreceptie in dienstencentrum Kloosterhof. Deze accommodatie ligt pal naast de kerk. Deze bijeenkomst begint om circa 10.45 uur. Tijdens die receptie zal er nog verder bij zijn afscheid worden stilgestaan. Alle parochianen zijn uitgenodigd en worden in de gelegenheid gesteld om met Geoffrey een woord te wisselen en de hand te drukken.     

Vanuit het bisdom is het bestuur duidelijk geworden dat er heel serieus aan een opvolging van een kapelaan voor de Heilig Hartparochie wordt gewerkt. Deze procedure heeft echter tijd nodig, veel tijd. Daarbij moeten we eerder aan veel maanden denken dan een aantal weken. Maar zoals het er nu voorstaat komt er te zijner tijd een opvolger voor onze scheidende kapelaan.

In de komende week (weken) gaat het bestuur samen met het pastoraal team bezien hoe we de vakantieperiode en de periode daarna gaan invullen. Het wordt een overgangsperiode. Daarover zullen we dan zo snel mogelijk berichten.

Tot slot. We danken kapelaan Geoffrey de Jong bij voorbaat voor alles wat hij voor onze parochie heeft gedaan en betekend en wensen hem veel succes én sterkte in zijn nieuwe werkomgeving de parochie Zalige Pater Eustachius. Wij zullen hem node missen en gaan de tussentijd invullen en straks een opvolger weer goed inwerken. Geoffrey: ‘houdoe en bedankt…!'


Geofffey was er altijd, ook met de grote schoonmaak van de kerk...