Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: juli 2019

05-07-2019

Op donderdag 4 juli jl. vond de zevende vergadering, de julivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Algemene informatieavond bestuur
Deze wordt in het najaar gehouden en wel op woensdag 6 november. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Gelieve deze avond alvast in uw agenda te reserveren. En natuurlijk ontmoeten we u graag in De Walnoot. 

● Vervangen van Geoffrey de Jong 
Door het bisdom is toegezegd dat de Heilig Hartparochie op termijn een nieuwe kapelaan krijgt. Tot die tijd werkt het bestuur met aangepaste misroosters. Deze zijn inmiddels gereed en nogmaals besproken. Alle eerder gedane toezeggingen kunnen gestand worden gedaan. Dus naast de reguliere besluiten over de vakantiediensten vervallen na de zomervakantie tot 31 december 2019 in Liempde de beide doordeweekse H. Missen van 09.00 uur op de woensdagen en donderdagen. 

● Afscheid van Geoffrey de Jong op zondag 30 juni jl.
Dit afscheid wordt geëvalueerd: het is prima verlopen. Dank aan al diegenen die op de een of andere wijze hebben bijgedragen aan het welslagen van dit feest. Voor een fotoverslag zie elders op deze website.

● Automatisering bijna gereed
De installatie van de nieuwe server met laptops nadert zijn einde. Alle apparatuur is voorbereid. Deze worden medio augustus aan elkaar gekoppeld en dan werkt alles. Hopelijk prima en snel…

● Aanvulling Parochiegids 2020-2021
Het bestuur heeft besloten dat er in januari 2020 een bijgewerkte uitgave komt ven de Aanvulling Parochiegids 2020-2021. De procedure voor de totstandkoming ervan start in september 2019. 

● Vastgoedbeheer
De verkoop van de voormalige pastorie en de pastorietuin van de H. Hartkerk is voltooid. Op maandag 1 juli jl. zijn de aktes gepasseerd. Na de zomervakantie wordt begonnen met de renovatie van de pastorie zelf en begin komend jaar wordt een begin gemaakt met de herontwikkeling van de pastorietuin.
Het geld is inmiddels ontvangen en wordt via de bisdom beleggingsfondsen zo goed mogelijk belegd. De inkomsten van deze beleggingen komen ten goede aan de geloofsgemeenschap Boxtel.
Na de zomer komt de pastorietuin van Liempde aan de beurt: het laatste stuk onroerend goed dat de parochie wil verkopen.

● Schilderen pastorie van Lennisheuvel
Hiervan is het bestuur voorstander en het heeft er ook voor gekozen. Het schilderwerk is aanbesteed en er wordt zo snel mogelijk mee begonnen. 

● Reiskostenregeling pastoraal medewerkers
Deze regeling is op basis van de voorschriften en suggesties van het bisdom opnieuw binnen de Commissie Financiën besproken en in voorstellen verwerkt. Deze zijn door het bestuur goedgekeurd en treden per 1 augustus 2019 in werking.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 5 september a.s.