Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Weekbezinning

Herken je Hem?

15-04-2018

Deze zondag vieren we de  de derde zondag van Pasen. Het motto luidt: Herken je Hem? 

Is Pasen waar of niet waar? Is de Heer die zich laat zien aan de leerlingen ná zijn dood echt, of is het maar een spook. De verhalen uit de jonge kerk willen laten zien hoe “echt” het allemaal is. En de meest in het oog springende “echtheid” is wel wanneer angstige mensen weer met vertrouwen in het leven staan en blijmoedig zijn ook al rouwen zij om de verloren aardse aanwezigheid van hun vriend en Heer. De onderlinge liefde is een kenteken van de gemeenschap rond Jezus, ook nu Hij weggenomen is uit ons midden. Het is een gedurig speuren naar zijn aanwezigheid. We kunnen Hem zeker herkennen wanneer we Hem zoeken en tegelijkertijd doen waar Hij voor gestaan heeft toen Hij nog onder ons was.