Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Weekbezinning

Gezonden door de Geest

20-05-2018

Deze zondag vieren we Pinksteren. Het motto luidt: Gezonden door de Geest. 

Wie gezonden wordt is een getuige. Het ware getuigenis is een vrucht van de heilige Geest. Deze heilige Geest is “als tongen”: zowel in de betekenis van “tongen van vuur” als ook “tongen van talen”. De gave van het bezield, begeesterd getuigenis dat niet alleen komt vanuit een geraakt hart maar dat ook bij de ander warmte en begeestering wil en kan wekken. Wanneer mensen op deze wijze naar elkaar staan dan vormen zij een hecht verband: kerkgemeenschap in de Heer.

● De Geest zal in u zijn!
Zomaar een dag om de overgang te maken naar de “gewone tijd door het jaar”. 
Tweede Pinksterdag is een “uitloop” van Pinksteren en daarom borduren de Schriften nog door op wat gisteren is gevierd. Liefde – een gave, misschien wel “de” gave van de heilige Geest – wordt concreet als ook ons gedrag aan liefde beantwoordt. Vandaar dat aan liefde en heilige geest ook het nakomen van opdrachten, het volgen van geboden, wordt gekoppeld. Gebod: een geboden kans om je verbondenheid te laten zien.