Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Weekbezinning

Kies tot vrijheid

16-02-2020

Deze zondag vieren we de 6e zondag door het jaar. Het motto luidt: Kies tot vrijheid. 

De boodschap van het Nieuwe Testament bouwt voort op het Eerste Verbond. De prediking van Jezus zoals die in de Bergrede een begin vindt, kan niet zonder de dragende verhalen van het volk van Israël, het Godsvolk. Wat eens is verwoord krijgt zijn vervulling in het leven, de dood en de opwekking van Jezus. Vervulling: op een geheel nieuwe wijze draagt Jezus het Woord van God uit en is zelf dat uiteindelijke Woord. Jezus is de nieuwe Tora, zegt Paulus. En nu? Wat kunnen we met deze ‘hoge boodschap’? Een van de belangrijke aspecten van de boodschap van Jezus (en dus ook de onze) is dat deze in een hele brede context staat. De opdracht van God – zijn voorschriften, wetten en geboden – hebben een lange geschiedenis. Jezus bouwt voort op de Vaderen van het Eerste Verbond. En wij mogen weer dat Woord van God, dat in Jezus zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen, in onze tijd doorvertellen én concreet maken. Vervullen.