Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Weekbezinning

Beproefd

01-03-2020

Deze zondag vieren we de 1e zondag van de veertigdagentijd. Het motto luidt: Beproefd.
De zes zondagen van de veertigdagentijd zijn etappes op weg naar Pasen, het feest van de verrijzenis. In de lezingen ui het Oude Testament worden telkens belangrijke episodes uit de heilsgeschiedenis van Israël verteld. De teksten uit de brieven brengen elke week nieuwe aspecten van het Paasmysterie naar voren ter overweging. En de evangelieteksten maken stap voor stap duidelijk wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons als gelovigen betekent. Van de dorre woestijn van vandaag naar water, licht en nieuw leven in de komende weken. Zo gaan we elke week iets verder op weg naar Pasen.