Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Bijbelinloopuurtje

Wees niet bevreesd

12-04-2020

● Zondagsliturgie - Paaswake
Het motto luidt: Wees niet bevreesd. 
Dit is de “nacht der nachten”, de “wake van alle waken”. Dit is de nacht waarin de volheid van ons christelijk geloof gevierd wordt. We gedenken de schepping van de wereld, de bevrijding door het water heen, water dat van doodse ondergang wordt tot instrument van redding, licht dat de duisternis overwint, mensen die bevrijd worden om Christus de Opgewekte als richtsnoer, als Tora, voor hun leven te ontvangen. Wanneer in deze nacht de uitroep klinkt “Christus het Licht” dan is dit een geloofsbelijdenis waardoor men zich schaart in die lange traditie van mensen die deze Christus aanwezig doen zijn in de wereld van vandaag door zelf licht uit te dragen. Het paaskaarsje, ontstoken aan de Paaskaars, is symbool van het gaan van een nieuwe weg.

● Paaszondag
Het motto luidt: Hij leeft!
Het licht is opgegaan: het licht van Pasen in de nacht, maar ook het licht van de nieuwe morgen waarop wij vieren dat Christus verrezen is! We moeten nog wennen aan dit licht, we kennen niet precies de uitwerking van dit Licht van Pasen in onze huidige samenleving. Natuurlijk is het ieder jaar weer Pasen maar onze wereld verandert en geen Pasen zal hetzelfde zijn. Steeds weer andere en nieuwere facetten van ons bestaan worden belicht door het vuur van Pasen. We moeten wennen aan Pasen en we mogen op deze dag de vreugde laten klinken. Een tijd van vijftig dagen van Pasen wordt ons gegeven om reikwijdte van het Licht van Pasen te laten doorwerken.

● Tweede Paasdag
Het motto luidt: Draag het licht!
Het is de tweede dag van Pasen! De vreugde van gisteren ebt na … maar wil dit zeggen dat deze dag minder belangrijk is? Dat één Mens uit de doden is opgewekt, is nog niet eerder gebeurd. Een hele nieuwe ervaring is opgelicht in onze wereld. Ieder jaar opnieuw mogen wij de verwondering hierover in ons toelaten. Wat doet het ons? Verandert hierdoor ons denken, ons voelen, ons ervaren? Er klinkt: zoekt de levende niet bij de doden: richt je op het Leven. Ga daarmee op weg en laat je leiden door de verhalen, door de ervaringen van mensen die getuigen van het feit dat Hij leeft.