Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Bijbelinloopuurtje

Bidden voor een ander

24-05-2020

Deze zondag vieren we de zevende zondag van Pasen. Het motto luidt: Bidden voor een ander. 

Deze zondag is vol van verwachting van de heilige Geest: we weten dat over een week de Geest ons geschonken wordt, terwijl Hij ook al met Pasen gegeven is, zelfs op Goede Vrijdag wanneer Jezus de Geest ‘overdraagt’ aan hen die zich onder het kruis bevinden, de eerstelingen van de Kerk, Maria en Johannes, en de andere vrouwen. In deze volheid kunnen we als kerkgemeenschap slechts volharden in gebed. Het is een gezamenlijke activiteit waarmee we onze ‘inclusieve’ betrokkenheid op anderen laten blijken. Dat is een grote opdracht.