Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2023

Laat je inspireren: Geloven NU 2023

19-03-2023

● Overweging voor de vieringen in het weekend van 18 en 19 maart 2023

● Vierde zondag van de Vasten. Het motto luidt: Verlichting (Laetare)
Opnieuw met het oog op Paaswake waarin van oudsher de doopleerlingen het sacrament van het doopsel ontvangen, biedt de eeuwenoude traditie van de kerk ons het verhaal van de blindgeborene aan. Hij ontvangt opnieuw het licht in de ogen. Een lichamelijke genezing? Of een geestelijke ervaring voor iedere gedoopte? Zijn we ons bewust van deze gave waarvoor wij ‘uitgekozen’ zijn? Het licht van het geloof helpt ons iedere menselijke situatie te ‘verlichten’. De ontmoeting met Christus geeft ‘verlichting’.

● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van komend weekend 18 en 19 maart 2023

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van de Tweede zondag door het jaar en klik op deze link en luister en kijk naar de presentatie.  
● Voor de presentatie van het Evangelie klikt u op deze link. 
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en het Evangelie van deze week

De teksten van beide lezingen en het Evangelie van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie: