Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2023

Laat je inspireren | Geloven NU 2023

26-11-2023

● Overweging voor de vieringen in het weekend van 26 november 2023 | laatste zondag door het jaar | Christus, Koning van het heelal

 Laatste zondag door het jaar. Het motto luidt: Komt, gezegenden
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wil onze aandacht richten op Jezus, de Christus, als Koning van het heelal. Hij bezielt alles en allen, zo wordt ons voorgehouden. Hij is Koning, wat betekent dat Hij alles en allen bijeen wil houden. Tegelijkertijd wordt ons gevraagd om Hem zo nabij te zijn dat dit ook werkelijk - concreet en “aards” - het geval is. Hij wil de bezieler zijn van ons allen opdat al het geschapene doordrongen wordt van zijn Geest. Tot eer van God de Vader. 

● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van deze zondag 26 november 2023

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze zondag en klik op deze link en luister en kijk naar de presentatie.  
● Voor de presentatie van het Evangelie van deze zondag en klikt u op deze link
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en het Evangelie van deze week

De teksten van beide lezingen en het Evangelie van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie:


Een kopje koffie vooraf tijdens de informatieavond