Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

agenda

Algemene informatie avond DEZE GAAT NIET DOOR

04-11-2020

19:30 tot 22:00 uur

Op woensdag 4 november 2020 is de jaarlijkse informatieavond van het parochiebestuur.

Op deze avond wordt het gevoerde beleid toegelicht en worden de plannen voor de komende periode gepresenteerd en toegelicht. Tevens wordt de jaarrekening van 2019 gepresenteerd.
Deze informatieavond is in De Walnoot in Boxtel en begint om 19.30 uur. 
DEZE AVOND GAAT WEGENS DE CORONACRISIS NIET DOOR. DE INFORMATIE WORDT OP DE WEBSITE GEZET.