Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

donatie

Herinnering Kerkbalans

Omzien naar elkaar

Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op zijn best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen. Als parochie zijn wij voor velen een steun in deze onzekere tijd. Wij zijn erg blij dat we u nog steeds kunnen
ontmoeten tijdens de eucharistievieringen en andere gelegenheden, uiteraard Coronaproof. Maar ook zijn wij gelukkig met onze vele kapellen die in Boxtel en het buitengebied staan. Zij worden meer dan ooit bezocht voor gebed of bezinning. Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te nemen.

Ieder jaar benaderen wij alle parochianen voor een financiële bijdrage om de vele activiteiten te bekostigen. Naast deze bijdrage zijn wij ook sterk afhankelijk van de inkomsten van collectes. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat deze door de corona-uitbraak aanzienlijk lager zijn dan wij begroot hadden.
Gelukkig zien wij dat velen van u reeds hebben bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 2020 en zelfs al een extra bijdrage hebben overgemaakt. Helaas is dat niet voldoende gebleken om onze begroting op orde te houden. Daarom doen wij op u een welgemeend beroep om een (extra) kerkbijdrage over te maken.

Doneer veilig via iDeal

Direct doneren aan Heilig Hartparochie? Dat kan hier. Alvast zeer bedankt!
Kies een bedrag of type een ander bedrag in en klik op 'BETAAL'.