Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

donatie

Herinnering Kerkbalans

Omzien naar elkaar is kerk-zijn op zijn best

‘Omzien naar elkaar’, is een belangrijke waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op zijn best. Maar juist het omzien naar elkaar moest in de coronatijd heel anders worden vormgegeven. Als parochie waren en blijven wij ook nu voor velen een steun in de rug. Dat is samen kerk-zijn.

De corona-uitbraak is steeds meer onder controle en de maatregelen en voorschriften zijn onlangs door de overheid en de bisschoppen versoepeld. We zijn blij dat we u weer allemaal in onze kerken kunnen en mogen ontmoeten tijdens de eucharistievieringen en bijna alle andere opgestarte activiteiten. Er zit weer vaart en activiteit in de parochie: de betrokkenheid en deelname groeit en bloeit weer volop.

Ieder jaar benaderen wij u voor een financiële bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans om de vele activiteiten te bekostigen. Naast deze bijdrage zijn wij ook sterk afhankelijk van de inkomsten van collectes. Deze waren door de corona-epidemie lager dan normaal. Maar dat was te verwachten met het ‘coronavirus’ gedwongen, sterk verlaagde kerkbezoek.

Gelukkig zien wij dat velen van u al hebben bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 2021 en zelfs al een extra bijdrage hebben overgemaakt. Helaas is dat niet voldoende gebleken om onze begroting op orde te houden. Daarom doen wij op u een welgemeend beroep om alsnog de kerkbijdrage over te maken.

Vanaf komend weekend 22, 23 en 24 oktober (welllicht iets eerder of later) ontvangen alle parochianen een persoonlijke brief in de brievenbus, bezorgd door een van de tientallen vrijwilligers. Daarin staat precies hoe u uw (extra) bijdrage kunt overmaken...

Doneer veilig via iDeal

Direct doneren aan Heilig Hartparochie? Dat kan hier. Alvast zeer bedankt!
Kies een bedrag of type een ander bedrag in en klik op 'BETAAL'.