Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

donatie

Herinnering Kerkbalans

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
‘Ik ga voor meer en doe mee’, was ons motto van de Actie Kerkbalans 2023. ‘Geef om de kerk van morgen’, is de landelijke slogan. Beide geven aan dat de parochie leeft, aan de weg timmert en er voor de mensen wil zijn. Samen met u willen we activiteiten organiseren en vormgeven. Laat van u horen en meld u bij ons aan…

In het Pastoraal centrum in Boxtel worden door pastoor Geertjan van Rossem veel aantrekkelijke activiteiten georganiseerd. Mede geïnspireerd door de synode: ‘het samen op weg gaan’, ingezet door de paus en bisschoppen. Van onderop, vanuit de basis willen we als parochie onze kerk weer vorm gaan geven. Zo organiseert de pastoor cursussen als ‘Catholicism’ en ‘Alpha’, geeft hij Bijbellezingen, zijn er muziekavonden en bijeenkom-sten in en bij de kapellen. Maar zo zijn er ook weer een tiental familiedagen gepland en staan we op diverse markten. Zo werken we met u aan een bloeiende kerkgemeenschap waaraan iedereen kan deelnemen.

Ieder jaar benaderen wij alle parochianen voor een financiële bijdrage om alle parochieactiviteiten te bekostigen. Naast deze bijdrage zijn wij ook afhankelijk van de inkomsten van onder meer de collectes. Deze laatste nemen helaas iets af wegens het geringere kerkbezoek. Dit alleen is echter niet voldoende gebleken om onze begroting op orde te houden. Daarom de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Wij zien dat velen van u al aan deze actie hebben bijgedragen. Daar zijn we blij mee! Heeft u al een bijdrage overgemaakt dan hoeft u niet meer te geven en danken we u. Hebt u er nog niet aan gedacht dan doen we op u een welgemeend beroep om dit alsnog te doen. Met uw financiële steun kunnen wij ‘werken met elkander en er zijn voor de ander…”.

Vanaf 1 november ontvangen alle parochianen een persoonlijke brief in de brievenbus, bezorgd door een van de tientallen vrijwilligers. Daarin staat precies hoe u uw (extra) bijdrage kunt overmaken...

Doneer veilig via iDeal

Direct doneren aan Heilig Hartparochie? Dat kan hier. Alvast zeer bedankt!
Kies een bedrag of type een ander bedrag in en klik op 'BETAAL'.