Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

donatie

Actie Kerkbalans 2024

Onze Heilig Hartparochie bruist van activiteiten en veel parochianen vinden elke week de weg naar de kerken van onze parochie of naar het Pastoraal Centrum. Dat vinden we fijn, dat willen we en dat houden we ook zo. Om deze bloeiende parochie te behouden en te versterken heeft het bestuur een ‘Beleidsnota 2023-2027’ opgesteld. Een belangrijk houvast voor nu en een leidraad voor de nabije toekomst. In die nota staan veel zaken die we gaan oppakken, bestuderen en zo mogelijk in gang zetten. ‘Een nieuw geluid’ dus, eigenlijk veel nieuwe geluiden… Werkende weg is al een aantal zaken in gang gezet en zelfs al gerealiseerd. Zo heetten we in september jl. pater John Varikuti welkom, krijgen en kregen de Mariakapellen veel (bouwkundige) aandacht en werden de familiedagen een vast onderdeel van ons catechetisch programma. Maar we gaan voor meer…

In het Pastoraal Centrum in Boxtel worden door pastoor Geertjan van Rossem ook veel aantrekkelijke activiteiten voor alle parochianen georganiseerd. Mede geïnspireerd door de synode: ‘het samen op weg gaan’, ingezet door de paus en bisschoppen. Van onderop, vanuit de basis willen we als parochie onze kerk weer vorm gaan geven. Zo organiseert de pastoor cursussen als ‘Catholicism’, Bijbellezingen en het project ‘Met Paulus onderweg’. Dit werkjaar vinden er weer een tiental familiedagen plaats: een brede basis en een voedingsbodem voor het geloof. Tijdens deze bijeenkomsten worden kinderen en ouders ook voorbereid op de 1ste H. Communie en het H. Vormsel.

Al deze pastorale activiteiten en de inzet van vrijwilligers kosten energie maar ook geld. Dat geldt ook voor het onderhoud van de gebouwen. Daarvoor hebben we hulp en steun nodig, dit jaar onder het motto ‘Een nieuw geluid’. U kunt vrijwilliger worden en daadwerkelijk meehelpen en/of een financiële bijdrage geven. Daarom vragen wij u om ons met een vast bedrag per maand of jaar te steunen. Alle bedragen zijn welkom. Dankzij uw bijdrage kunnen wij ons werk goed en met plezier blijven doen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hopelijk gulle gaven! Met uw bijdrage kan de parochie weer goed vooruit. Wij doen ons best om zo zuinig mogelijk met de centen om te gaan. Mocht u vragen hebben over deze Actie Kerkbalans, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt ook de website van de parochie bezoeken en dan naar het item ‘Ik heb een vraag!’ doorklikken.

Geef voor de Actie Kerkbalans 2024.
Klik op de eigen kerkdorpensite en ga daar doneren. Dan komt het geld rechtstreeks op de rekening van je eigen kerkdorp!

Doneer veilig via iDeal

Direct doneren aan Heilig Hartparochie? Dat kan hier. Alvast zeer bedankt!
Kies een bedrag of type een ander bedrag in en klik op 'BETAAL'.