Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Jaarlijks bezoek...

13-09-2018

SAMEN OP WEG NAAR DE SINT PETRUS
Traditiegetrouw bezoeken de parochianen die woonachtig zijn op Liduina, een of twee keer per jaar de Sint Petrusbasiliek. Dit jaar al in september en met een groep van maar liefst 70 personen.. Voor de een de eerste keer, voor de ander al de zoveelste keer en toch is het iedere keer weer anders en vooral mooi...

Na een kort welkom door de pastoor en een, hoe kan het ook anders, een Marialied, volgde een korte uitleg over de betekenis en de herkenbaarheid van een basiliek. En natuurlijk werden er zoals ieder jaar weer vele kaarsjes aangestoken bij Maria, werd er gebeden voor familie en vrienden, levend en overleden. Dit alles werd afgesloten met een gebed, lied en de zegen....

Na een korte rondtocht door de basiliek om de verschillende bekende en of onbekende plekjes te bezoeken, liepen we allen naar de tuin van de pastorie alwaar de koffie of thee met een koekje en een dosis gezelligheid ons wachtte....

Maar aan alles wat leuk is komt ook een eind en rond de klok van vier werd er weer afscheid genomen, houdoe en bedankt gezegd en de reis naar huis aanvaard. Tot volgend jaar maar weer...!