Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Als een spons opgezogen

14-04-2019

Vader vergeef het hen, zo bidt Hij, want ze weten niet wat ze doen

Lieve mensen, zojuist hoorden wij het Evangelie van Jezus’ lijden en sterven. In de komende, Goede Week zullen wij er nog meer bij stilstaan. Dit lijden en sterven van Jezus is van grote, ja, beslissende betekenis geweest. Daarin heeft Jezus zich namelijk volledig één gemaakt met ons menselijk bestaan, tot op de bodem van onze sterfelijkheid en verlatenheid, ja, tot op de bodem ook van ons kwaad en onze schuld. Heel de gebrokenheid van het menszijn, tot in het afwijzen van God, heeft Hij geïncasseerd en gedragen. 

Hij heeft het als het ware als een spons opgezogen, geneutraliseerd en beëindigd. En zo heeft Hij een einde gemaakt aan het oude, verstoorde en van God-vervreemde menselijk bestaan, het ten goede gekeerd en een nieuw, met God-verbonden menselijk bestaan voor ons geopend en toegankelijk gemaakt, voor allen die in Hem geloven en Hem toelaten in hun leven.

Jezus stierf onschuldig, om onze schuld weer goed te maken. Dank zij Hem is er voortaan vergeving. “Vader vergeef het hen, zo bidt Hij, want ze weten niet wat ze doen.” We kunnen ons verleden met zijn tekorten bij Hem achterlaten en samen vol vertrouwen onze toekomst in Gods handen leggen: “Vader in uw handen beveel ik mijn geest”.
Net als de man, die naast Jezus aan het kruis hing, mogen ook wij zeggen: “Ook al verdienen wij het niet, Jezus. U hebt voor ons de prijs betaald en Gods toekomst voor ons geopend. Denk aan Mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.”

En Jezus antwoordt dan ook aan ons: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs van mijn Vader. Ja, vandaag nog, en elke dag opnieuw, mogen ook wij aankloppen bij de Vader in de hemel, en zeggen: Vader, ik kom weer naar u toe. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, want uw Zoon Jezus heeft door zijn dood en verrijzenis voor ons de weg naar u vrijgemaakt. Ook al waren wij door onze zonden het contact met U, onze hemelse Vader, kwijtgeraakt. 

Dat contact is weer hersteld, sinds Jezus voor ons is gestorven, om onze zonden weer goed te maken en ons weer terug te brengen bij zijn Vader. Laten wij dan nu, vanuit dit herstelde contact, ons geloof in deze Vader en Zoon, en ook hun beider Geest, belijden.