Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

“Heer, geef ons meer geloof”

06-10-2019

Doe gewoon jouw deel, doe gewoon jouw plicht...

Wij allemaal kunnen wel eens momenten of periodes meemaken, dat we niet meer goed weten waar we staan in ons leven, dat het niet zo goed loopt, maar dat we niet goed weten welke kant we nu op moeten om daar verbetering in te brengen. Dat we, om zo te zeggen, even in een dip zitten. Er is misschien een aaneenschakeling van teleurstellingen en tegenslagen geweest, en er is nu even de druppel gekomen, die de emmer doet overlopen. Je kunt je dan diep ontmoedigd voelen en verlaten, en jezelf ergens ook van God verlaten voelen. Dit gevoel wordt heel treffend verwoord door de profeet Habakuk in de 1e lezing, die kennelijk samen met zijn volksgenoten in zo’n periode zat. “Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert en geen uitkomst brengt? Waarom moeten we zoveel leed en ellende meemaken?”

Op zulke momenten van tegenslag en ontmoediging is het moeilijk om je geloof te bewaren, je geloof dat God er is en dat Hij om je geeft en het goede met je voorheeft. Want je kunt daar op dat moment eigenlijk niet direct iets van merken. Je leven lijkt tamelijk doelloos en zinloos geworden, en daarom voel je je ergens ook door de Heer van het leven, God, in de steek gelaten. Waar bent u nou, Heer? U lijkt zo ver weg, nu ik U juist zo hard nodig heb. Voor zulke momenten van verlatenheid, waarop je je ook tamelijk radeloos kunt voelen, geven de Bijbellezingen van vandaag twee raadgevingen om toch verder te komen.

Ten eerste zeggen de Bijbellezingen vandaag tot de mens, die in zo’n moeilijke periode zit: Lieve mens, jouw situatie blijft niet altijd zo. Dit is slechts een momentopname, een tussenfase. Er is meer. De mogelijkheden van het heelal zijn nog niet uitgeput. De mogelijkheden van de Schepper zijn nog niet uitgeput. Er komen echt betere tijden. Blijf daarom vasthouden aan God, die het grote geheel van de wereldgeschiedenis overziet. Hij ziet verder dan jij, Hij ziet verder dan vandaag. Hij heeft een visioen, een droom voor jou en voor heel de mensheid. Hij beoogt iets moois, iets goeds, iets geweldigs. Hij heeft een goed plan, een heilsplan, een toekomst, tot verbetering, verlossing en voltooiing. En dit plan, dit visioen, zo zegt de profeet Habakuk in de 1e lezing, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het op dit moment uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat.

Ja, God is vastbesloten zijn droom, zijn goede plan met zijn schepping en met de mensen te verwezenlijken. Daartoe heeft Hij zijn Zoon mens laten worden, om naast ons te staan en God-met-ons te zijn, en daartoe heeft Hij ons ook zijn Geest gezonden, om God-in-ons te kunnen zijn, als bezieling en inspiratie. Blijf hierin geloven, hou daaraan vast. Ook al kun je zelf dat grote geheel nog niet overzien, weet dat dat grote geheel, die grote samenhang en die toekomst er is. Uiteindelijk zullen alle puzzelstukje in elkaar vallen. God leidt alles ten goede, zo zegt de apostel Paulus, voor wie zich tot Hem keren, zijn roep beantwoorden en met Hem meedoen. Hou dus vol, blijf daarin geloven, blijf je daar op af stemmen, blijf je op je God oriënteren, want Hij zal je altijd kracht tot leven geven. De vrome, de rechtvaardige, aldus de profeet Habakuk, zal blijven leven door zijn trouw, zijn trouw in het geloof.

In het verlengde hiervan beseffen ook Jezus’ leerlingen in het Evangelie, dat ze meer geloof nodig hebben, juist als er tegenslagen en obstakels op hun weg komen. “Heer, geef ons meer geloof”. Daarop antwoordt Jezus: “Er kan inderdaad wel eens een boom, een grote moerbeiboom midden voor je staan en je weg blokkeren. Maar kijk dan niet naar de grootheid van die boom, maar kijk naar de oneindige grootheid van de Schepper van die boom. Dat is geloof: beseffen wie God is en wat Hij wil en kan doen. Een klein beetje van dat besef stelt jou dan in staat om tot die boom te zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, om te verdwijnen, en hij zou u gehoorzamen." Met andere woorden wie een klein beetje besef heeft van de goedheid en macht van God en wie echt durft te geloven in zijn heilsplan en in de kracht van zijn Rijk en heerschappij, die laat zich door geen enkel obstakel van welk kwaad dan ook imponeren, want zo’n gelovige weet dat God er is en dat Hij groter is dan alles en dat deze God vastbesloten is om elk kwaad en obstakel te overwinnen, als Hij maar de kans en de tijd krijgt om dit in en door mensen tot stand te brengen.
Dus als eerste raadgeving, wanneer je het even niet ziet zitten: bedenk dat God het wel ziet zitten met jou en met ons! Hij heeft een goed plan, een droom voor jou en voor heel de wereld, en Hij is al bezig dat de verwezenlijken. Hij overziet het grote geheel en Hij is vastbesloten om alles in de goede richting te leiden en Hij heeft daartoe zijn Zoon Jezus en zijn Geest al ingezet. Durf daarin te geloven en blijf daarin geloven, en…

Dan, na deze eerste raadgeving om te blijven geloven dat God er alles aan doet om het geheel tot een goed einde te brengen, komt de tweede raadgeving, namelijk: doe ondertussen jouw deel in dit grote plan van God. Doe de kleine dingen die jij, en jij alleen, kunt en moet doen. Doe gewoon jouw deel, doe gewoon jouw plicht, want als iedereen zijn deel doet, komt tenslotte alles op zijn plaats, terwijl God het grote geheel overziet, bestuurt en bijeenbrengt. Daarin is echter ook jouw bijdrage nodig, ook al denk je dat het maar klein is, dat het niets voorstelt. Toch is die kleine bijdrage precies wat nodig is, als een radertje in het grote geheel. Dus haak niet af, doe de kleine dingen die je moet doen. Wij zijn maar gewone knechten, kleine schakeltjes in het grote plan van God; laten wij gewoon onze plicht doen en uitvoeren wat ons is opgedragen. Dan zal alles op zijn plaats vallen.

Kortom, broeders en zusters, wanneer we het even niet zien zitten, laten we dan toch blijven geloven dat er een groter geheel is, geloven in de God die alles bijeen houdt en bijeenbrengt, blijven vertrouwen op zijn Zoon Jezus Christus en de kracht van zijn Geest, om alles ten goede te leiden. En laten we ten tweede ondertussen gewoon de kleine dingen doen, die van u en mij verwacht worden; doe jouw kleine deel, zoals ook alle andere schepselen in de natuur gewoon doen wat ze moeten doen en uitvoeren wat hen door de Heer is opgedragen, dan zal God zorg dragen voor het grote geheel en voor de vervulling van het totaalplan en leidt Hij ook uw en mijn leven in de goede richting, naar de voltooiing. Amen.