Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Vrijwilligersmiddag geslaagd!

13-10-2019

Vrijwilligersmiddag geloofsgemeenschap Boxtel weer een groot succes!

Op 13 oktober jl. werd er een gezellige vrijwilligersmiddag georganiseerd voor de vrijwilligers van de Heilig Hartparochie van de geloofsgemeenschap Boxtel.

Na de  eucharistieviering van half 11 waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige lunch in gemeenschapshuis de Rots. Ongeveer 100 vrijwilligers wisten de weg naar de Rots te vinden.

Nadat iedereen voorzien was van een kop koffie of thee heette Ria van Beljouw iedereen welkom via  een mooi, zelfgeschreven gedicht waarin alle vrijwilligersgroepen voorkwamen, en waarbij iedereen van harte bedankt werd voor hun inzet als vrijwilliger. Ook hielden we een minuut stilte voor onze overleden vrijwilligers met name die van het afgelopen jaar.

Hierna was het tijd voor de soep en werden de broodjes kroket en overige broodjes uitgedeeld. Onze nieuwe kapelaan wilde graag meehelpen met uitdelen, hetgeen zeer werd gewaardeerd.

Ook werden er op deze middag weer enkele  vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun jarenlange bijdrage. Tilly Brussaard, Freek Claasen, Evelien van den Boogaard, Eugène Rijnders en Ria van Beljouw ontvingen allen de Heilighartspeld voor 25 jaar trouwe dienst.
Ook de vicevoorzitter Jos Polman richtte nog een mooi dankwoord aan eenieder.

Hierna was het de beurt aan de pastoor om te doen wat hij graag doet. Een liedje zingen met iedereen en gitaar spelen. Op het grote scherm kwam de zelfgeschreven tekst te staan van een lied op de bekende wijze van Farce Majeure, en heel de zaal kon meezingen.

Al met al een geslaagde middag, waar iedereen met veel plezier en dankbaarheid op kunnen terugkijken. Klik op deze link of op de link hieronder voor een fotoverslag.

Meer informatie:


Bronzen Heilig Hartspelden werden uitgereikt