Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Goede Vrijdag

03-04-2021

"Ze zullen Hem uitleveren en de spot met Hem drijven. 

Ze zullen Hem geselen en kruisigen."


Gisteren herdachten we het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus. In meerdere kerken in de parochie en in vele huiskamers door middel van de tv-uitzending, hebben we om 15.00 uur en om 18.30 uur stilgestaan bij wat Jezus lang geleden heeft gedaan en wat altijd actueel blijft: Hij gaf zijn leven voor ons om ons mensen redding te bieden. Zijn leven als losprijs voor velen.


Als een onschuldig lam werd Hij geslacht. Niets had Hij verkeerd gedaan. Onze zonden heeft Hij op zich genomen. Om onze misstappen werd Jezus geslagen, mishandeld, gekruisigd en gedood. Niet omdat Hij zo graag pijn wilde lijden. Hij droeg zijn Kruis, uit liefde... voor ons! Toen. Én nu. Omdat Hij van ons houdt. En om eenieder de mogelijkheid te geven terug te kunnen keren naar de Vader. Zijn Vader, Die ook de Onze is.

Hoe groots is dat!


 Je bent vrij! Omdat Hij jou alles waard vond om voor te sterven!

Dank U, Jezus, wat U voor ons, voor mij, heeft gedaan!

Meer informatie: