Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Restauratie verloopt naar wens

22-10-2021

De restauratie van het voegwerk van de Sint-Petrustoren verloopt volgens planning

Op woensdag 20 oktober jl. bezochten de leden van de gemeentelijke Monumentencommissie en van het parochiebestuur de restauratiewerkzaamheden van het voegwerk van de Sint-Petrustoren van Boxtel. Met de personenlift naar boven tot bijna aan de galmgaten. Vooral de brede ‘plint’ onder de galmgaten moest dit keer het hardst worden aangepakt. Een huiveringwekkende hoogte voor sommigen en ook heel indrukwekkend hoe zo’n steiger is gebouwd.

De brede ‘plint’ is gemetseld met zogenaamde tufsteen. Een zacht soort steen dat vocht opneemt en ook weer uitscheidt. Het is een soort ‘spons’. De voegen daarvan waren slecht en op heel veel plaatsen uitgespoeld. Deze plint is op plaatsen wel twee meter breed en loopt schuin omhoog. Ook de grote en kleine steunberen zijn deels van tufsteen. Ook daarvan en ook tussen de grotere stenen waren de voegen uitgespoeld. Zodanig zelfs dat een ‘boompjes’ en veel mos op groeide. Dit laatste is natuurlijk de doodsteek: voegen gaan (vriezen) kapot en stenen kunnen naar beneden vallen.

Met veel vakmanschap zijn alle voegen diep uitgeslepen en zijn de tufstenen goed schoongemaakt. Vele stenen moeten worden vervangen, deze worden nauwkeurig opgemeten en worden vervolgens elders op maat gemaakt. ‘En dat is een hele klus’, volgens de bouwers (tevens gidsen), ‘want dat is precisiewerk’. Daarna wordt alle opnieuw gevoegd. Deze voegen hebben een slim doordachte samenstelling. Uiteraard moeten ze goed op kleur zijn, maar ook redelijk hard. En ook weer niet té hard want ze moeten kunnen meebewegen met de ‘sponsachtige’ tufstenen. Ja, een toren kan ingewikkeld gebouwd zijn en heeft zijn geheimen.

Terwijl de gasten op een winderig steiger rondliepen en zij het steeds kouder kregen, steeg hun bewondering voor het werk. ‘Het steiger opbouwen en weer afbreken is nog het duurste’, merkte iemand op ‘en in tijd gemeten is dat meer dan de helft van het werk’.  En dan te bedenken dat er eigenlijk maar een klein stukje wordt gerestaureerd. Maar wel hoogstnoodzakelijk. Wat als de hele toren opnieuw gevoegd moet worden?

Het huidige restauratiewerk kost ruim een ton: € 100.000,--. Hiervan wordt ongeveer de helft door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) betaald. Dan blijft er nog een heel bedrag over voor de parochie zelf over. ‘En wie gaat dat straks over tientallen jaren betalen?’, vroeg een lid van de commissie aan een bestuurslid van de parochie. ‘Verkeerde vraag,’ was het antwoord, ‘dan zal er een beroep op de Gemeente Boxtel, op bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant en op andere geldschietende partijen moeten worden gedaan, want het geld van de parochie kent zijn grenzen...’        

Tevreden over het werk dat uitgevoerd wordt en vooral ook over het enthousiasme van de rondleiders daalden de deelnemers in groepjes van drie weer rustig naar beneden. Daar waardeerden enkelen de ‘vaste grond onder voeten’. De restaurateurs schatten einde oktober a.s. de werkzaamheden te kunnen afronden. Daarna begint het opbreken van het immense steiger. Begin december is dan de hele klus geklaard en kan de Kerkstraat weer open. Geen stremming en geen ongemak meer voor de kerkbezoekers.
Klik op deze link óf op de link hieronder en bekijk het fotoalbum van de werkzaamheden.

Meer informatie:


Een aantal tufstenen moet worden vervangen en worden op maat bijgemaakt