Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Samen naar kostercursus

05-05-2022

Diocesane Kostercursus was meer dan geslaagd

In februari 2022 startte een diocesane kostercursus. Deze cursus werd georganiseerd door de Kathedraalschool van de parochie Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch. Kosters vanuit het hele bisdom waren uitgenodigd om zich bij deze cursus aan te sluiten.  

Wij, Francien Klomp (hoofdkoster) en Steven van Groeningen, hadden hier wel oren naar om het kosterschap ook eens van anderen te horen. Over hoe zij het beleven en wat de cursus voor nieuwe ideeën en vaardigheden ten gehore zou brengen. De cursus behelsde vijf avonden van 17.30 uur tot 20.30 uur in het Bouwloodsmuseum naast de Kathedrale Sint Jan in ’s-Hertogenbosch.

Aan de hand van het nieuw uitgebrachte kostersboek “Een wegwijzer voor kosters in de Kerk van de Romeinse ritus”  uitgegeven door het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen, bespraken we de opbouw van het liturgisch jaar en de liturgie van de diverse sacramenten. Dit alles vanuit het gezichtspunt van de koster en zijn rol en taak bij de liturgie. Ook praktische vaardigheden kwamen aan de orde, zoals het lezen en opzoeken in onder andere Het altaar missaal, De Lectionaria en het Directorium en de liturgische kalender. 

Belangrijk voor de koster blijft altijd de juiste balans te vinden in zijn verantwoordelijkheid en samenwerking tussen en met pastores, diaken, vrijwilligers en de parochianen. Dit alles drukt zijn stempel op de viering en het leven in de parochie. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor een koster.

De huidige Plebaan Vincent Blom van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, groot gebracht in een kostersfamilie, nam ons op een uiterst prettige en leerzame wijze mee in bovenstaande materie, zowel in theoretische- als in praktische zin, waarbij herhaaldelijk werd uitgeweken naar de Sint Jan, o.a. in de sacristie (oude kapittelkamer) en de doopkapel. 

Tijdens de cursusavonden kwam onder andere naar voren: Het kosterschap in brede zin, het kerkgebouw, liturgische voorwerpen en kleding, de talrijke devotionalia in de kerk, het liturgisch jaar ook in brede zin (denk aan De Goede Week, Pasen, Kerstmis en alle Heilige Dagen). 

Zowel Francien als ondergetekende kijken met bijzonder veel plezier terug op alle avonden en ontmoetingen met collega’s. Natuurlijk weten we na deze avonden nog lang niet alles, hoeft ook niet, maar het heeft zeker nog meer onze interesse gewekt in het boeiende vrijwilligers-ambt van Koster.

Ik mag zeker niet vergeten naar voren te brengen dat in de vele gesprekken en discussies steeds Francien kon aangeven dat zij al reeds de meeste handelingen, rituelen en de geijkte kosterwerkzaamheden al danig behartigt en toepast in onze Sint-Petrusbasiliek. Dit mede door twee prachtige fotoboeken, met dito schriftelijke aanwijzingen, gemaakt door wijlen koster Martijn Vlaminckx.

We kijken dan ook samen terug op een meer dan gezellige, leerzame en opbouwende cursus. Op 2 juni hebben we nog een extra gezamenlijke afsluitingsavond in de Sint-Jan, waar Francien en ondergetekende natuurlijk weer van de partij zullen zijn.

Steven A. van Groeningen
Koster in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel


Als koster zorg je voor kerk en mens