Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Overweging bij Hemelvaart

18-05-2023

Hemelvaart: het blijkt dat de dood niet het laatste woord hoeft te hebben

Overweging van pater Leo van der Klaauw

Hemelvaart: als kerkelijk feest maakt het niet zo’n indruk. 
Voor velen: fijn om een extra feest te hebben midden in de week. Het is voorjaar. Naar buiten gaan, dauwtrappen, begin van lang weekend, enz. 
Het lijkt een soort afscheid als Jezus opstijgt naar de hemel. Maar we zullen horen dat er bij die hemelvaart geen traan werd gelaten. In tegendeel. Er is uitdrukkelijk vreugde en blijdschap bij de apostelen. Het zal goed zijn om die vreugde te begrijpen en daarin te delen. 
Dan is het goed om eerst te bidden om de ontferming van de Heer. 

1) 40 dagen geleden was het Pasen. Wat is er intussen gebeurd? We hebben alleluja gezongen en allerlei paasliederen. In alle toonaarden hebben we geroepen: De Heer is verrezen. Geweldig. Het blijkt dat de dood niet het laatste woord hoeft te hebben. 

Maar hoe verliepen die 40 dagen de eerste keer? Hoe hebben de apostelen en de vrienden van Jezus dat beleefd?
Ze zagen Jezus terug. Ze mochten Hem aanraken en met Hem eten en drinken. Maar dat waren korte gebeurtenissen. 
Enkele keren was het in een bovenzaal (van laatste avondmaal?). Maar ook in een tuin (Magdalena), wandelend onderweg (Emmaus), of in het noorden aan de oever van het Meer van Galilea, en ook nog eens boven op een berg. 

Die ontmoetingen met de verrezen Heer betekenden wel een totale verandering van hun kijk op de wereld. Er was een andere wereld voor hen open gegaan waarvan ze nu alleen een beetje mochten proeven. 
En dan krijg je vanzelf allerlei fantasieën over een nieuwe tijd. Iedereen had toch zo zijn dromen over de toekomst. 
Als Jezus daarover vragen stellen (Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?), dan krijgen ze alleen maar te horen: blijf rustig hier in Jeruzalem bij elkaar. (1ste lezing) 

Met deze achtergrond probeer ik de gevoelens te peilen van de apostelen bij de hemelvaart van Jezus. Ze hebben zeker begrepen dat dit geen ruimtereis van Jezus was naar een andere planeet of zoiets. Nee, het was eerder iets van een open verband tussen de hemel, het hemels vaderland, en de aarde. En dan zeggen twee engelen dat Jezus ook weer zal terugkeren op deze aarde. Dat is een volledige geruststelling. Met grote blijdschap keren ze dan naar Jeruzalem terug. 

2) Er zijn veel levensverhalen opgetekend van mensen die vroeger geleefd hebben. Die verhalen gaan van geboorte tot overlijden, een duidelijk begin en een einde wat hun aardse leven betreft. 
Het levensverhaal van Jezus (in de 4 evangelies) heeft wel een begin, maar geen einde. Jezus leeft en wordt gezien tot over de grens van zijn dood. Het evangelie van Mattheüs eindigt dan ook met de woorden van Jezus: “Zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”
Soms mogen we ook ervaren dat Jezus ook nu nog dichtbij is. Van de H. Stefanus staat geschreven dat hij bij zijn veroordeling uitriep: Ik zie de hemel open en ik zie Jezus staan aan de rechterhand van God. 

3) De hemelvaart van Jezus mag daarom ook voor ons een feest zijn van grote vreugde. Allereerst zijn we blij dat deze geweldige mens (die tegelijk Zoon van God is), dat deze mens verheerlijkt is bij de Vader. 
Hij heeft de hoogste koninklijke onderscheiding gekregen die er in het koninkrijk van God denkbaar is: Hij mag als Koning van de Joden en van alle mensen zetelen aan de rechterhand van God de Vader. 
Maar dit feest opent ook geweldige perspectieven voor ons. We mogen voortaan verder kijken dan onze neus lang is, verder dan de aardse werkelijkheid. Ik heb medelijden met de vele mensen tegenwoordig die blijven staan bij onze beperkte aardse en materiële werkelijkheid. Als er dan tegenslagen zijn in menselijke relaties, in gezondheid, in financiële toestanden, dan is er geen hoop meer, dan valt alles in duigen. 

Voor ons als christenen is altijd nog uitzicht. Vroeger konden sommige mensen bij aardse tegenslagen wel ooit zeggen: nu ja, ik heb altijd nog een rijke oom in Canada, die komt binnenkort en zal mij helpen. 
Wij mogen zeggen: Ik heb een beste vriend bij onze hemelse Vader, bij de Schepper en bestuurder van alles wat er bestaat. Op Hem kan ik rekenen wat er ook gebeurt. 
Hemelvaart: de weg naar de hemel staat open, het begin is gemaakt. 
Bij het laatste avondmaal zei Jezus: Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. 

Doneer

Meimaand Mariamaand

In mei een extra bloemetje voor Maria

advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Petrusbasiliek Boxtel
Oude Kerkstraat 20
5281 AP Boxtel

T. 0411 - 67 22 15
F. NL38 RABO 01 08 86 03 37
E. info@heilighartparochie.nl