Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Bruiloftsmaal

15-10-2023

Kom je ook op Mijn Feest?!

Wanneer u gasten ontvangt, doet u met zorg de boodschappen en bereidt de maaltijd. U kijkt nog eens op de klok. Zal iedereen op tijd zijn? En op uw uitnodiging ingaan? Zo heet God ons vandaag welkom in zijn huis. Hij wil graag feestvieren met ons en uitdelen van overvloed aan leven. 

Heeft u zich ooit afgevraagd, hoe het leven in de hemel zal zijn? Hoe zullen wij daar de dagen doorbrengen? Toen ik klein was zei mijn pastoor vaak dat wij in de hemel de tijd zullen besteden aan het bewonderen van de glorie van God, en dat wij de hele tijd zijn grootheid zullen overwegen. Dit vond ik een beetje een saai programma. 

Het is waar dat wij veel tijd zullen hebben, sterker nog de hele eeuwigheid, maar ja, continu stilstaan om God te bewonderen, vond ik niet zo aantrekkelijk.

Vandaag laat Jezus ons een stukje paradijs zien. En dat doet hij met een beeld dat mij veel interessanter lijkt dan het beeld dat mij mijn pastoor gaf. Het koninkrijk der hemelen, zegt Jezus, is als een prachtig bruiloftsmaal.

Dit is een beeld dat ikzelf heel mooi vind: de hemel als een eindeloos feestmaal, waar wij het lekkerste eten zullen proeven. Het banket in de gelijkenis wordt georganiseerd door de koning voor zijn zoon, door God voor Jezus. Maar de gasten weigeren de uitnodiging. Is het niet een beetje vreemd dat er mensen zijn die niet aan een feest willen deelnemen? Lijkt het niet vreemd dat er mensen zijn die niet bij het koninkrijk van God willen horen? Deze mensen gaan liever met hun eigen bezigheden door, zij hebben geen tijd om te feesten. En niet alleen dat, zij reageren ook nog héél agressief op de uitnodiging. 

Helaas gaat de geweld in de wereld tegen gelovigen nog steeds door. Een boodschap van vrede en liefde verkondigen en naleven, brengt risico's met zich mee, dat weten we.
Omdat de eerste gasten de uitnodiging afwijzen, geldt de uitnodiging nu voor iedereen. De koning, de Heer, wil dat niemand wordt uitgesloten. Hij vraagt ons om overal te gaan en mensen voor zijn feest uit te nodigen. De kerk is ieders thuis, het is voor de rijken en voor de armen, voor de goeden en de minder goeden.

De hemel is vol van vergeven zondaars, van mensen zoals wij. Het is gewoon een kwestie van de uitnodiging dankbaar aan te nemen. In het evangelie, als het feest eenmaal is begonnen, komt de koning de zaal binnen om met de gasten te vieren. God is niet ver weg, hij is in ons leven, hij is onder ons.

Maar er gebeurt iets vreemds: er wordt een man gevonden, die niet voor het feest gekleed was. In de tijd van Jezus ontvingen de gasten, bij de ingang van een groot feest, een witte mántel. Iedereen trok dit witte kleed aan, behalve die man. Hij kwam binnen als iemand die niet gelofte dat er een groot feest was, als een soort van toeschouwer. De gast had het mis over God, hij dacht dat God niet betrokken is bij het leven van de mensen.

Maar voor elke berouwvolle zondaar, voor elke terugkerende zoon of dochter, voor elk verloren en teruggevonden schaap luiden de klokken in de hemel, is er een feest in het koninkrijk van God. Ik zou die man willen spreken, ik zou hem willen zeggen: man, heb vertrouwen, blijf niet in de duisternis, kom en leef het leven ten volle. Ik zou tegen hem willen zeggen: trek snel je feestkleren aan, laat je beminnen door de Heer, Hij heeft je geschapen, Hij wacht op jou. God verwacht je en ons allemaal op Zijn feest. Amen

Diaken Pierpaolo
Overweging van zondag 15  oktober 2023


Bij God ben en blijf je altijd welkom