Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Carnavalsmis in Boxtel

12-02-2024

"Samen maken we het verschil"

Op zondag d'un elfde van d'un twidde werd om hallûf ellûf de Carnavalsmis gevierd in de Sint-Petrusbasiliek in Indegat. Wie er niet bij was heeft iets gemist. Want wie zegt dat "kerk, carnavalsmis, carnaval vieren en vreugde en vrolijkheid" niet samen gaan... die heeft het mis. Carnavals"mis".

Zondag 11 februari om 10.30 stonden de deuren van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel wijd open voor de Raad van Elf, de Jeugdraad van Elf en het gevolg van beide raden. Onder vrolijke, muzikale begeleiding van de Boxtelse Ducktown Band trok de lange stoet de kerk in. Voorop gegaan door pastoor Geertjan van Rossem, kapelaan John Varikuti en hun gevolg van misdienaar en lector.

Met carnaval is Boxtel omgedoopt tot 'Indegat'. Daar maakte pastoor Geertjan handig gebruik van met zijn begroeting: "Wees gegroet dierbare mede-schijnheiligen van divers pluimage. Goedemorgen lieve mensen uit Indegat." Een gelach en gegniffel klonk op vanuit de kerk. De vrolijke toon was direct gezet.

Het thema van de Indegatse carnavalsmis was dit jaar "Samen maken we het verschil". Deze woorden kwamen regelmatig terug in de Viering. In de woorden van pastoor Geertjan, pater John, prins Donald d'un Zevende, jeugdprinses Fleur d'Un Urste en jeugdprins Jary d'Un Urste. Verbonden met elkaar, maken we samen het verschil. Die boodschap weerklonk door alles heen.

Niet alleen de Ducktown Band liet zich van z'n beste kant horen. Ook het eigen Sint-Petruskoor was in volle getale aanwezig om de Viering van muziek en zang te voorzien. Zowel band als koor kleedden de Carnavalsmis schitterend aan. 

En of het allemaal nog niet prachtig genoeg was: ook pastoor Geertjan en pater John lieten zich van hun muzikale kant zien. De preek was vervangen door een hilarische overweging vol mopjes. De ene zette voor, de andere kopte in. Een jolig duo, dat de kerk plat kreeg van het lachen. Na de grappen en grollen volgde een lied met eigen gemaakte tekst. 
Pastoor Geertjan speelde "Knocking on Heavens Door" op zijn gitaar en zonde de coupletten. Samen met pater John en het kerkvolk werd uit volle borst het refrein meegezongen.

Aan het einde van de Viering werd iedereen bedankt die aan de voorbereidingen en in de Viering hebben meegewerkt. En onder een vreugdevolle zending en zegen "Gaan we dan heen in vrede en vreugde" trok de lange bonte vrolijke stoet aan jong en oud de Sint-Petrusbasiliek weer uit. Op naar d'un carnavalstent, d'un optocht, naar huis of waar d'un weg ook heen leidde.

"Samen maken we het verschil." Maar hier kwamen de verschillen samen tot een Viering waarin alles klopte en een eenheid in verbondenheid was. Een bonte een(d)heid in Indegat Boxtel.

Voor indrukken van de Carnavalsviering klik op onderstaande linkjes:
Foto's van de Carnavalsmis (Bron: Jeroen van de Ven)


Pastoor Geertjan en pater John verzorgen samen een hilarische overweging