Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Inwijding: schot in de roos

18-02-2024

Op zondag 18 februari werd onder grote belangstelling de Mariakapel ingewijd

Op zondag 18 februari jl. werd door pastoor-deken Geertjan van Rossem de nieuwe Mariakapel in de torenhal van de Sint-Petrusbasiliek ingewijd. Dit gebeurde na de hoogmis onder grote belangstelling. Deze Mariakapel is door een aantal vrijwilligers van de basiliek ontworpen en ‘gebouwd’ en betaald vanuit de nalatenschap van wijlen Wim en Annie Aarns-Zijm. Deze laatsten zijn ook de financiers van de prachtige video- en streamingsapparatuur in de basiliek zelf.

In het begin van de viering verwelkomde pastoor Geertjan van Rossem alle aanwezigen. Er was een speciaal woord van welkom aan nicht Astrid en neef Pierre en zijn echtgenote Ingrid van wijlen Wim en Annie Aarns-Zijm. Ook een extra welkom aan de vertegenwoordigers van het Vrouwen Broederschap uit Den Bosch, de ‘Heilige Mariastad’, en de vertegenwoordiging van het Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris. Natuurlijk ook de bestuursleden en de afvaardigingen van de vier contactgroepen.  

Aan het eind van de hoogmis nam pastoor Geertjan van Rossem weer het woord en vertelde dat vandaag de grote gebeurtenis plaatsvond: ‘De ‘Mariakapel’ in de torenhal is klaar en kan worden ingewijd. Een lang gekoesterde wens van veel gelovigen, kerkbezoekers en nog meer passanten. Eindelijk kunnen we ook ín de basiliek’, vervolgde hij zijn inleiding ‘en kunnen de mensen ook een kijkje nemen in onze prachtige basiliek. Dat was tot nu toe helaas niet mogelijk om alom bekende redenen’. Hij vulde aan: ‘En nu kunnen de parochianen de hele dag in de kapel terecht om te bidden en een kaarsje op te steken’. 

Daarna kreeg hoofdkoster Steven van Groeningen het woord. Hij dook op een speelse en zeer onderhoudende wijze in de geschiedenis van de basiliek. Vooral stond hij stil bij de periode na het jaar circa 1800 toen de kerk weer in het bezit kwam van de katholieken. ‘Het middenschip was totaal ingestort, beelden waren vernield en het was een grote chaos. 150 Jaar geen onderhoud plegen had zijn tol betaald. De katholieken besloten hun kerk weer helemaal te herbouwen, nieuwe technieken moesten hier en daar worden toegepast, 24 heilige eikenhouten beelden werden tussen 1874 en 1903 opnieuw gemaakt en geplaatst en aan de verdere aankleding werd koste nog moeite gespaard.’ Hij vult aan: ‘In die tijd, circa 1890, is ook het gepolychromeerde Mariabeeld vervaardigd. Het komt waarschijnlijk uit het atelier van de gebroeders De Kort uit Vught.’

Dat beeld heeft in de afgelopen 135 jaar op meerdere plaatsen in de basiliek gestaan. Dit beeld heeft vanaf vandaag een nieuwe en definitieve plek gekregen in de Mariakapel in de torenhal van de Sint-Petrusbasiliek. Met de pastoor voorop vertrok de menigte in processie vanaf het altaar naar de torenhal. Daar werden de grote deuren geopend. En daar stond ze, Maria, stralend in haar nieuwe kapel. Overstelpt met de meest prachtige bloemen, kandelaars, verlichtingselementen, kaarsenbakken en enkele banken. Iedereen was zichtbaar onder de indruk, geraakt door alle moois. ‘En nu kunnen we er elke dag naartoe, de hele dag...’, prevelde een aanwezige. Een traantje werd weggeveegd, dit keer niet van de kou.

Pastoor Geertjan hield in de torenhal nog een fijne toespraak over Maria. Daarin benadrukte hij dat het een prachtige prestatie was van de initiatiefnemers onder aanvoering van hoofdkoster Steven van Groeningen. Alle vrijwilligers werden in zijn dankwoord betrokken waarna hij de kapel ging inwijden. Hij wees na deze handeling ook nog op de prachtige borden aan de muur, waarvan een natuurlijk helemaal besteed is aan deze Mariakapel. Al snel werden de eerste kaarsen aangestoken en er volgden er veel meer. De eerste kaars werd door Astrid Zijm ontstoken. In no time waren de kaarsenbakken half gevuld, een goed voorteken. 

Na afloop werd er onder het genot van een kop koffie, soep en een broodje nog nagepraat in het Pastoraal Centrum. De vicevoorzitter Jos Polman dankte nicht Astrid en neef Pierre (en Ingrid) voor de aanwezigheid. Zij ontvingen een boeket bloemen. Een derde boeket was voor Steven van Groeningen, de kartrekker en vanaf nu de beheerder van ‘de kapel’. Aan tafel merkte Astrid op: ‘Wat een goede bestemming van de gelden van onze oom en tante, zowel voor de kapel als voor de video-installatie. Dit is precies wat ze wilden: een goede en herkenbare bestemming. Als (wijlen) Annie nog onder de levenden zou zijn, zou ze elke dag in de kapel te vinden zijn.’ Nou, een mooier complement konden we niet krijgen.

De torenhal en daarmee de Mariakapel is vanaf deze zondag dagelijks geopend van 08.00-16.00 uur. In geval van slecht weer blijft de hal helaas gesloten. In de zomertijd is de kapel langer geopend. De beheerder is Steven van Groeningen. Via het secretariaat kunt u bij hem terecht.
Klik op deze link en bekijk de foto-impressie van deze gebeurtenis of klik op de link hieronder.

Meer informatie:


Pastoor Geertjan van Rossem zegent Maria in haar nieuwe kapel