Sint-Theresiakerk Lennisheuvel
advertentie
overlijdensberichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Theresiakerk Lennisheuvel
Lennisheuvel 50
5281 LG Lennisheuvel

T. 0411 - 63 34 90
E. info@heilighartparochie.nl

A | A | A

nieuws

Overweging wocoviering 17 nov.

20-11-2019

Overweging wocoviering 17 november 2019


Houd Moed!

Het is een algemeen bekend feit dat in het najaar meer mensen last hebben van depressies en neerslachtigheid dan in andere seizoenen. Blijkbaar is er in deze periode van het jaar iets dat gemakkelijker aanleiding geeft tot somberheid en troosteloosheid dan in de rest van het jaar. Is het de donkerte en dorheid van de natuur? Of zijn het de stormen en regens die aan de herfst iets uitzichtloos geven? Hoe dan ook, nogal wat mensen lijden eronder en moeten moeite doen om staande te blijven. Zij voelen zich als het ware weg glibberen op de door bladval en neerslag glad geworden ondergrond. Het kan diepe sporen trekken in hun leven.

De dag gaat komen

Als je al een beetje wankel in je schoenen staat, zullen de lezingen van vandaag op het eerste gehoor geen hoopvol perspectief bieden. Het lijkt er veeleer op dat je dan nog een extra klap meekrijgt, zodat je nog verder in de modder dreigt te zinken. Als dat het is wat de Schrift ons vandaag te zeggen heeft, is dat maar een schrale troost. De lezingen lijken te bevestigen wat wij in alle hevigheid om ons heen zien: een wereld die gebukt gaat onder zoveel vormen van geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie. Mensen worden getroffen door allerlei ziekten, veten en machtsspelletjes. Kwaad en onheil schijnen alles te beheersen. Is dat wat ons vandaag wordt voorgespiegeld? De neiging is groot om te zeggen dat we daaraan dan geen boodschap hebben. Zo’n dag als waarover de profeet Maleachi het heeft, zo’n tijd waarover Jezus in het evangelie spreekt, kennen we al meer dan genoeg. Is er niets anders te melden?

Er is hoop

Gelukkig beperken de lezingen zich niet tot het schetsen van een doemscenario. Ze laten ook zien dat wij geen machteloze slachtoffers hoeven te zijn, maar dat we iets in te brengen hebben: persoonlijke inzet, volharding en trouw. Aan het eind van de eerste lezing zei de profeet Maleachi: “Voor jullie die mijn naam vrezen, gaat de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt”. En aan het slot van de evangelielezing zei Jezus: “Als je volhardt zul je leven winnen”.

Leven vol kleur

Er is dus niet enkel kommer en kwel, dood en doem. Nee, voor wie echt werk durft te maken van haar of zijn geloof, is er een hoopvol perspectief. Anders gezegd, met beelden uit dit seizoen: je moet als het ware in deze donkere sombere dagen de krokusbolletjes al in de grond stoppen, omdat je blijft geloven in een nieuwe lente. Of: je moet door de weerbarstigheid van de herfst heen blijven speuren naar de zon, die ook nu soms haar stralen over de afstervende natuur laat schijnen en ons zo een prachtig kleurenspel laat zien. Geloven is verder kijken dan de dag van vandaag, is inspelen op de toekomst door tegen de stroom in te gaan en daden te stellen die verbazing oproepen.

De kracht van het geloof

Soms kun je versteld staan van de kracht die mensen dankzij hun geloof ontvangen. Het is niet zelden dat juist in crisissituaties mensen daardoor de moed hebben om te blijven vechten. Wellicht ken je in je eigen omgeving mensen voor wie het geloof een drijfveer is om niet bij te pakken neer te gaan zitten, maar erop te vertrouwen dat God hen zal helpen. Ze voelen zich gegrepen door het “goede nieuws” dat ons van generatie op generatie is overgeleverd.

Houd moed!

Geloven is iets dat je aan mensen kunt zien. Je ziet het aan wat ze doen. Waar wij in negatieve zin geraakt worden door vernietiging, onrecht, geweld, terreur, kunnen wij in positieve zin getroffen worden door alle signalen van hoop, die ons opmerkzaam maken op het goede en vruchtbare zaad dat tot ontkiemen komt. Geloven is verder kijken dan wat het nieuws ons dagelijks voorschotelt. Je bent bij wijze van spreken gespitst op de berichten in de marge, op de kleine lettertjes en vooral ook op wat je om je heen ziet als bijdragen aan een wereld van gerechtigheid en vrede, aan een samenleving waarin iedereen telt. Zulke tekenen houden de moed erin! Het is goed als we ons kunnen verbinden met dergelijke gemeenschapsopbouwende initiatieven, want daar gebeurt het. Gods naam recht doen door betrokken te zijn op elkaar.