Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 9 juni

09-06-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag is het secretariaat gesloten.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
9 juni Pinksteren. 10 juni Heilige Maria, Moeder van de Kerk. 11 juni H. Barnabas, apostel. 13 juni Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. 14 juni H. Lidwina, maagd.

● Inloopavond Bijbellezingen
Met ingang van maandag 11 maart a.s. is er elke maandag een inloopuurtje op het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek voortaan op vrijdagmorgen geopend
Vanaf vrijdag 3 mei a.s. is, voorlopig gedurende de maanden mei en juni 2019, de Sint-Petrusbasiliek op vrijdagochtend voor het publiek geopend. De openingstijden zijn van 08.00 – 12.00 uur. Om 09.00 uur is er steeds een H. Mis; vooraf kunt u al terecht om te bidden. In uren na de viering kunt u op uw gemak de basiliek bezoeken, een kaarsje aansteken en wellicht een gebed uitspreken. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. Openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Zondagmorgenviering in Boxtel
Tijdens de vakantieperiode in de maanden juli en augustus komt de viering van 09.00 uur op de zondagmorgen te vervallen.

● Willibrordus op Luissel
De in 1940 gebouwde Willibrorduskapel in het Boxtelse buurschap Luissel staat op 2e pinksterdag, maandag 10 juni, in het teken van de jaarlijkse Willibrordviering. Pastoor Geertjan van Rossem van de Heilig Hartparochie zal in deze viering voorgaan tijdens een eucharistieviering in de open lucht. De zang wordt verzorgd door het Verrijzeniskoor. Tijdens deze viering, die om 10.30 uur begint, vindt ook de kinderzegening plaats. Dit gebruik hoort bij de Willibrordviering, omdat de ‘apostel van Brabant’ de patroon van zieke kinderen is.
Na afloop van de Willibrordusviering wordt koffie/ thee met Luisselse koek geserveerd en is er gelegenheid om gezellig na te praten. De kinderen worden getrakteerd op ranja. Voor de bezoekers van deze viering is er ook nog de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de kapel. Bij slecht weer wordt de viering verplaatst naar de familie Claassen op Luissel 5.

● Week Nederlandse Missionaris
Het komend Pinksterweekend wordt in alle kerken van de Heilig Hartparochie een extra collecte gehouden voor de Week Nederlandse Missionaris.

● Bloedprocessie
Zondag 16 juni is er na de Heilige Bloedprocessie een slotplechtigheid om 16.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek (bij slecht weer om 15.30 uur).

● Installatie pastoor Jacques Grubben
De installatie van pastoor Jacques Grubben vindt plaats tijdens de plechtige Eucharistieviering van het jaarlijks parochiefeest van de parochie Heilige Drie-eenheid op zondag 16 juni 2019 om 11.00 uur in de Lourdeskerk, Hatertseweg 113 te Nijmegen.

● Pinksteractie
In de week van 1 tot en met 9 juni vragen wij uw aandacht voor de Pinksteractie: de week van de Nederlandse Missionarissen.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29


Oradour Frankrijk