Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 29 september

29-09-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Maandag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar. Dinsdag 1 oktober H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares. Woensdag 2 oktober HH. Engelbewaarders. Vrijdag 4 oktober H. Franciscus van Assisi.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Vredesweek
Dit jaar is het thema: Vrede verbindt over grenzen. Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld van ontmoetingen en mogelijkheden. Wanneer je je daarvoor afsluit ligt polarisatie op de loer. 
De MOV heeft samen met Moskeebesturen en het Interreligieus Platform gezorgd dat er een unieke film vertoont kan worden t.g.v. het feit dat 800 jaar geleden Fransiscus gesproken heeft over Algehele Vrede met Moslims bij de Sultan van Egypte. Op donderdagmiddag 26 september a.s. in het Wereldhuis van 14.30 tot 16.30 uur zal de film “The Sultan and the Saint”  worden vertoond. Pater de Visser zal vooraf de inhoud kort toelichten. Vooraf is er koffie en/of thee. Na afloop is er een dialoog. Toegang is gratis en er zal een PAX collecte worden gehouden.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
Ook in de maanden september en oktober is de Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29