Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 20 oktober

20-10-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Er zijn geen gedachtenissen.

● Iconenwijding
Op zondag 20 oktober a.s. kunt u in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel een bijzondere iconenwijding bijwonen. 
Iedereen is van harte welkom bij deze viering. Als u thuis een of meerdere iconen heeft mag u die meebrengen om te laten wijden. Er worden ook iconen gewijd die zijn gemaakt door cursisten van Liesbeth Smulders. Zij verzorgt sinds negen jaar cursussen icoonschilderen in Boxtel, Arcen, Zwolle en  Sint Agatha (bij Cuijk). De wijding wordt opgeluisterd met Byzantijnse gezangen door het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven. Voorganger is pastoor Geertjan van Rossem . De kerk is open vanaf 14.30 uur, de viering begint om 15.00 uur. De toegang: een vrijwillige bijdrage.
Wilt u meer informatie over iconen, kijk dan op www.liesbeths-iconen.nl.

● Wereldmissiedag a.s. zondag
A.s. zondag is het Wereldmissiedag of Missiezondag. Deze dag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die zich verantwoordelijk voor elkaar voelt. Missio Nederland maakt deel uit van de Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. Op Missiezondag wordt over de hele wereld in de katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Na de vieringen zijn er in alle kerkdorpen extra collectes.

● Concert
Op zondag 3 november geeft het Projectkoor Heilig Landstichting een concert in de Sint-Petrusbasiliek rond het thema Allerzielen. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten. Na afloop van het concert wordt uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

● Oktober rozenkransmaand
In de maand oktober zal er in de Sint-Petrusbasiliek elke ochtend om 08.30 uur het rozenhoedje worden gebeden in verband met de rozenkransmaand.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
Ook in de maanden september en oktober is de Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29


De zang wordt door een Slavisch-Byzantijns koor uit Eindhoven.